Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Rozwój ludności w Azji

... przedpola gór Mekran w stronę Niziny Indusu. Wysokogórskie i pokryte lądolodem regiony Azji Środkowej, w tym zwł. Himalaje, Pamir i Tienszan, wraz z niegościnną Wyżyną Tybetańską zostały przez migrujące ...

Regiony przemysłowe na świecie

Charakterystyczną cechą przemysłu we wszystkich krajach świata jest jego nierównomierne rozmieszczenie. Obok terenów silnie uprzemysłowionych występują regiony odznaczające się niskim stopniem industrializacji, ...

Produkcja roślinna w Polsce

... znaczne straty w sadownictwie głównie na terenach wschodniej i środkowej Polski.     Regiony sadownicze w Polsce region obszar uprawa region mazowiecki   w rejonach ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...