Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

Problemy wyżywienia ludności świata

... na jej zakup od państw posiadających duże zapasy artykułów rolnych. Do powstania sytuacji kryzysowych w zakresie wyżywienia ludności często przyczyniają się konflikty zbrojne  (np. na początku lat dziewięćdziesiątych ...

Migracje ludności

... politycznych (prześladowania), konflikty zbrojne, itd. społeczne - np. nauka za granicą, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem religijne - pielgrzymki (np. na Jasną Górę, do Lourdes, Watykanu) ...

Konflikty zbrojne na świecie

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane trwające konflikty międzynarodowe. Ich zasięg ma na ogół charakter lokalny, jednakże reakcje na prowadzone działania często wykraczają poza obszar konfliktu.  Konflikty ...