Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 5 znalezionych pozycji.

Powstawanie gleby

Powierzchniowa część litosfery, atmosfera oraz prawie cała hydrosfera stały się siedliskiem życia na naszej planecie. Organizmy pod wpływem czynników biologicznych także zróżnicowanych warunków geograficznych ...

Budowa wnętrza Ziemi

Współcześnie spośród komponentów naszej planety bardziej znana człowiekowi jest atmosfera, czy hydrosfera niż część Ziemi na której on żyje, czyli litosfera. Jest to najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej ...

Planety w Układzie Słonecznym

... atmosfera oraz hydrosfera (ze skroplonej pary wodnej). Wody spływały po pochyłościach skorupy ziemskiej i gromadziły się w jej zagłębieniach, tworząc zbiorniki jeziorne, morskie i oceaniczne. Atmosfera ...

Geografia jako nauka

... , hydrosfera, czyli powłoka wodna, atmosfera, czyli powłoka gazowa, oraz biosfera, czyli ogół żywych organizmów żyjących na powierzchni Ziemi. Najbardziej zewnętrzna część litosfery, w której odbywa s ...

Obieg wody w przyrodzie

Ogół wód znajdujących się w przyrodzie nazywa się hydrosferą. Hydrosfera to wodna powłoka kuli ziemskiej. Obejmuje wody występujące w skorupie ziemskiej (wody podziemne i wilgoć glebową), na powierzchni ...