Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: Jedna znaleziona pozycja.

Roślinność w Azji

... W miarę osuszania się klimatu przechodzą one w suche stepy (stepy pustynne), z roślinami halofilnymi w sąsiedztwie licznych solnisk. Większość stepów, ze względu na żyzne gleby, zamieniona została na pola ...