Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 26 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Góry Pamir

... budowę geologiczną. Pasma północne są zbudowane z paleozoicznych skał okruchowych (zlepieńce, piaskowce, lupki ilaste) i krystalicznych (granitoidy). W środkowej części gór dominują silnie zmetamorfizowane ...

Himalaje

... o znacznie większym zasięgu (lodowce dolinne schodziły do wysokości 1000-1500 m n.p.m.) Himalaje Małe i Himalaje Wysokie są zbudowane z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsy, granitoidy) oraz paleozoicznych ...

Karakorum

... alpejskiej strefy fałdowej. Na południu góry są zbudowane głównie z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsów, łupków krystalicznych i granitoidów); na północy prekambryjskie skały metamorficzne ...

Góry Ałtaj

... jest z silnie sfałdowanych i zmetamorfizowanych skał krystalicznych (gnejsy, granitognejsy, łupki krystaliczne) i osadowych (skały węglanowe) oraz skał magmowych (wulkanity-lawy, tufy, brekcje wulkaniczne), ...

Sajany

... i równowikowych, głównie jednak z permsko-triasowych skał wulkanicznych, z licznymi intruzjami granitoidów. Sajany Wschodnie W śródgórskich kotlinach występują lądowe i płytkowodne skały osadowe. ...

Góry Dynarskie

... paleozoicznych i mezozoicznych piaskowców, łupków oraz margli, wapieni i dolomitów. Przecinają je liczne intruzje skał magmowych (granitoidy). Lokalnie występują pokrywy skał wylewnych. Rzeźba tej części ...

Masyw Czeski

... jednostronny), zbudowany ze skał krystalicznych (głównie granity i skały metamorficzne). Powierzchnia szczytowa gór, wysokości około 1000 m n.p.m., ma cechy penepleny. Na południowym zachodzie, gdzie góry ...

Pireneje

... na północy i południu. Pico de Aneto -  najwyższy szczyt Pirenejów Granitowe Pireneje Środkowe są najwyższą częścią łańcucha górskiego (Aneto, 3404 m n.p.m.). Mają rzeźbę alpejską, z graniami, turniami, ...

Alpy

... w części osiowej oraz dwie strefy wapienno-fliszowe, jedną na północy, drugą na południu. Strefa osiowa jest zbudowana ze zmetamorfizowanych skal paleozoicznych i mezozoicznych oraz skał magmowych (granitoidów). ...

Wietrzenie skał

... granitowych. Zaokrąglanie ostrych krawędzi bloków wyłonionych ze skalnych masywów, w wyniku ich spękania, szczelinami poziomymi i pionowymi, prowadzi do wykształcenia się takich właśnie ciekawych skalnych ...

Wyżyna Brazylijska

Wyżyna Brazylijska zajmuje wschodnią część kontynentu i południową, wyniesioną część prekambryjskiej platformy południowoamerykańskiej. Krystaliczne podłoże (gnejsy, łupki krystaliczne, granitoidy, kwarcyty) ...

Appalachy

... się centralna strefa Appalachów (Pasmo Błękitne), zbudowana ze skał krystalicznych (proterozoicznych granitów i skał metamorficznych) oraz górnoproterozoicznych skał osadowych i wulkanicznych. Ostatnią, ...

Geografia Europy Północnej

... część tarczy bałtyckiej zbudowanej z archaicznych gnejsów, granitognejsów i łupków krystalicznych - najstarszych skał wchodzących w skład prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. W zachodniej części ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Góry Atlas

... Ajsa, 2336 m) oraz śródgórskie płaskowyże. Są one zbudowane ze sfałdowanych mezozoicznyeh i trzeciorzędowych skał okruchowych i węglanowych po­przecinanych intruzjami skał magmowych, głębinowych (granitoidy) ...

batolit

batolit - forma występowania intruzji skał magmowych głębinowych, gł. granitu, w płytkie warstwy skorupy ziemskiej, mająca znaczne rozmiary (setki km2) wzrastające z głębokością, nieregularny kształt ...

Budowa gleby

... twardy i odporny na wietrzenie. Stanowi on główny składnik granitów, piaskowców i piasków. Minerał ten nie jest składnikiem odżywczym dla roślin i zwierząt stanowiących materię organiczną w glebie. Podczas ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... skał budowlanych pochodzenia magmowego należą granity, bazalty, melafiry, oraz porfiry. Inne surowce skalne wydobywane w Polsce to marmury, wapienie, i piaskowce. Polskie zasoby granitu występują w ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

... są one w Polsce eksploatowane. Złoża uranu występujące w Polsce powstały w okresie karbonu i znajdują się w intruzjach gnejsowych i granitowych. Złoża te występują w Polsce w Górach Świętokrzyskich, ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

... kiedyś: górnictwo węgla kamiennego (dziś wydobycie zaniechane), energetyka (Zagłębie Turoszowskie z elektrownią „Turów") inne gałęzie przemysłu: lekki (włókienniczy), mineralny (granit, szkło), elektromaszynowy ...