Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Góry Ałtaj

... kontrasty termiczne (amplitudy temperatury sięgające 100°C) i opadowe (roczne sumy opadów od poniżej 100 mm w śródgórskich kotlinach do 1200 mm w partiach szczytowych gór). Granica wiecznego śniegu znajduje ...

Kamczatka

... gór Kamczatki (granica wiecznego śniegu na wysokości około 1600 m) występuje ponad 400 lodowców o łącznej powierzchni około 850 km2. Liczne są także jeziora: kraterowe, kalderowe i polodowcowe. Na Kamczatce ...

Lodowce w Azji

... lądolodu (czapy i pola lodowe) występu je jedynie na Ziemi Północnej (około 18 tys. km2), Wyspach Nowosyberyjskich (400 km2) i Wyspie Wrangla (do 5 km2), gdzie granica wiecznego śniegu przebiega niemal ...

Geografia Europy Północnej

... p, z których Ziemia Jerzego i Ziemia Wilczka są naj­większe. Wyspy, mimo niewielkich rozmiarów, są górzyste (Wyspa Wilczka ma 735 m wy­sokości) i silnie zlodowacone (granica wiecznego śniegu przebiega na ...

Piętra roślinne w górach

... powyżej piętrze alpejskim spotyka się początkowo zarośla karłowatych drzew i krzewów, a wyżej zioła. Wraz z wysokością szata roślinna staje się coraz mniej zwarta. Górna granica występowania roślinności ...

Budowa lodowców

Lodowce to wielkie nagromadzenie lodu lodowcowego, istniejące przez dłuższy czas, które powstało w wyniku przeobrażenia się śniegu zalegającego powyżej granicy wiecznego śniegui poruszające się powoli ...

Lodowce

... granicą wiecznego śniegu. Tak więc powyżej pewnej wysokości istnieją warunki sprzyjające powstawaniu lodowców. W wyższych szerokościach geograficznych wysokość występowania granicy wiecznego śniegu obniża ...

Formy polodowcowe w Polsce

... zachodziło w tych terenach na dużą skalę, rozsadzając skały w szczytowych partiach gór. Pozostałością okresu plejstoceńskiego jest także przeobrażenie rzeźby Tatr i Karkonoszy. Granica wiecznego śniegu ...