Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 33 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Grawitacyjne ruchy masowe

... szczelin i rys w strefie oderwania. Zachodzący na większą skalę proces osuwania powoduje niekiedy katastrofalne skutki, niszcząc osiedla i ciągi komunikacyjne, zagradzając doliny i tworząc okresowe jeziora, ...

Roślinność w Europie

... ku wschodowi w lasy lipowo-dębowo grabowe, z rosnącym ku wschodowi udziałem klonu i wiązu. W zależności od dominującego gatunku lasy te mają charakter buczyn, grądów, dąbrów itp. W całej strefie lasów ...

Piętra roślinne w górach

... surowców naturalnych, budowa zbiorników wodnych, czy rolnicze i pozarolnicze użytkowanie terenu. Człowiek przekształcając środowisko naturalne doprowadził do jego degradacji. Na wielu obszarach zanieczyszczone ...

Roślinność w Polsce

... topola. Bory występują w całej Polsce na glebach ubogich. Bory Tucholskie Grądy, tożyznewielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, ...

Budowa gleby

... atmosferyczne.   Degradacja gleb Gleby są podstawą rolniczej działalności człowieka. Jednakże działalność ta prowadzi do zubożenia gleby w składniki pokarmowe. Wprowadzenie upraw polowych, w miejsce ...

Organizacje międzynarodowe

... możliwości pewnej degradacji narodowych wartości kulturowych) wypowiedziało się przeciwko przystąpieniu do UE. Zmiany polityczne w Europie w 1989 r. doprowadziły do możliwości wstąpienia w szeregi UE krajów ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... naturalnych, a nadmierny rozwój upraw monokulturowych w wielu przypadkach przyczynił się do degradacji gruntów ornych. Dynamiczny rozwój gospodarki krajów zachodnioeuropejskich i Stanów Zjednoczonych, ...

Transport przesyłowy w Polsce

... tych linii przez lasy. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej spowodowała degradację olbrzymich powierzchni lasów. Obok linii przesyłowych energii elektrycznej najpowszechniej rozprowadzanym źródłem energii ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

... hutnictwo żelaza (Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ruda Śląska), energetyka (Jaworzno, Łaziska Górne), przemysł maszynowy (Sosnowiec, Katowice, Mikołów) silna degradacja środowiska Rybnicki  ...

Przemysł w Polsce

... nie tylko działaniami wojennymi, ale także celową degradacją polskiej gospodarki. Tuż pod koniec wojny, jak również bezpośrednio po jej zakończeniu, okupanci zrabowali najcenniejsze urządzenia przemysłowe. ...

Przemysł na świecie

... pracowników duże zatrudnienie w przemyśle (przemysł pracochłonny) górnictwo, przemysł metalurgiczny, mineralny, drzewny, lekki i spożywczy silna degradacja środowiska przez przemysł  ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... pola uprawne na terenie Sahelu, również inne szkodniki bariera gleb - ich erozja i degradacja, niewystarczająca powierzchnia upraw większa koncentracja ziemi w rękach obszarników (np. latyfundia ...

Rolnictwo Ekologiczne w Polsce

Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym przekształceniom także na skutek działalności rolniczej. Bezrefleksyjne gospodarowanie rolnicze doprowadziło do wielu niekorzystnych zjawisk takich jak degradacja ...

Produkcja zwierzęca na świecie

... nadmierny wypas bydła na obszarach sawannowych narażonych na posuchy jest niewskazany, gdyż prowadzi do szybkiej degradacji pastwisk. Ważnym hodowcą i największym w świecie eksporterem wołowiny jest Australia, ...

Budowa wnętrza Ziemi

... temperatury wraz z głębokością jest gradient geotermiczny. Wskazuje on o ile wzrosła temperatura na 1 metr głębokości. Temperatura wnętrza Ziemi wzrasta zgodnie ze stopniem geotermicznym tylko do pewniej ...

Rozówj liczby ludności świata

... i tak szybki wzrost liczby ludności świata jest zatem uważany za najpoważniejszy problem współczesności. Grozi on bowiem przyspieszonym wyczerpaniem i degradacją zasobów naturalnych. Zbyt duża, w stosunku ...

Wody podziemne

... obszarach wiejskich. Wody podziemne na skutek działalności człowieka ulegają zanieczyszczeniu. Najsilniej na degradację jakości wód narażone są wody gruntowe, których zwierciadło występuje na głębokości ...

Rodzaje chmur

...  Cb kłębiasto- deszczowe (burzowe) 0,5-10 chmury przynoszące burzę, oraz gwałtowne opady deszczu i gradu. Wysoko rozbudowane o ciemnej barwie. Zawierają w sobie potężne ładunki ...

Wiatry dolinne i górskie

... wiatru gradientowego, czyli od ogólnego rozkładu ciśnienia. Najsilniejsze wiatry tego typu powstają przy bezwietrznej, gorącej pogodzie wyżowej. Jeśli wiatr gradientowy jest w miarę rozwinięty, silna turbulencja ...