Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Góry Pamir

... paleozoiczne i mezozoiczne skały osadowe, głównie okruchowe; na południu przeważają skały prekambryjskie i paleozoiczne: gnejsy, łupki krystaliczne, kwarcyty, marmury oraz piaskowce, wapienie oraz różnowiekowe ...

Himalaje

... o znacznie większym zasięgu (lodowce dolinne schodziły do wysokości 1000-1500 m n.p.m.) Himalaje Małe i Himalaje Wysokie są zbudowane z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsy, granitoidy) oraz paleozoicznych ...

Karakorum

... alpejskiej strefy fałdowej. Na południu góry są zbudowane głównie z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsów, łupków krystalicznych i granitoidów); na północy prekambryjskie skały metamorficzne ...

Góry Ałtaj

... jest z silnie sfałdowanych i zmetamorfizowanych skał krystalicznych (gnejsy, granitognejsy, łupki krystaliczne) i osadowych (skały węglanowe) oraz skał magmowych (wulkanity-lawy, tufy, brekcje wulkaniczne), ...

Sajany

... eurazjatycką. Góry są zbudowane z silnie sfałdowanych i zmetamorfizowanych prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsy, łupki krystaliczne), osadowych skał starszego paleozoiku (piaskowce, wapienie i margle) ...

Masyw Czeski

... Tworzy ona zrąb zbudowany z granitów, gnejsów i łupków krystalicznych, o silnie zrównanej powierzchni szczytowej (peneplena). Stoki gór są głęboko porozcinane dolinami rzek (Wełtawa i jej dopływy). W górnych ...

Wyżyna Brazylijska

Wyżyna Brazylijska zajmuje wschodnią część kontynentu i południową, wyniesioną część prekambryjskiej platformy południowoamerykańskiej. Krystaliczne podłoże (gnejsy, łupki krystaliczne, granitoidy, kwarcyty) ...

Antarktyda

...  od około 35°W do 160°E. Jej fundament budują skały metamorficzne: gnejsy, łupki krystaliczne, migmatyty, fyllity, a także marmury. Skały te odsłaniają się jedynie na krótkich odcinkach wybrzeży kontynentu ...

Geografia Europy Północnej

... część tarczy bałtyckiej zbudowanej z archaicznych gnejsów, granitognejsów i łupków krystalicznych - najstarszych skał wchodzących w skład prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. W zachodniej części ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... do produkcji blach ocynowanych. W Polsce spotkać je można w prekambryjskich granitach i gnejsach. Rejon występowania tego surowca to obszar Sudetów (Góry Izerskie). W Polsce rudy cyny nie są eksploatowane. ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

... są one w Polsce eksploatowane. Złoża uranu występujące w Polsce powstały w okresie karbonu i znajdują się w intruzjach gnejsowych i granitowych. Złoża te występują w Polsce w Górach Świętokrzyskich, ...

Dzieje Ziemi

... się od Uralu po środkową Europę. Typowymi skałami występującymi w prekambrze były gnejsy, granity, oraz łupki krystaliczne. W skałach prekambryjskich występuje wiele złóż mineralnych pochodzenia magmowego ...

Budowa geologiczna Polski

... przez gnejsy Gór Sowich. Są to najstarsze skały na obszarze Polski. Gnejsy prekambryjskie występują także w Górach Izerskich, Bystrzyckich, Karkonoszach i w Masywie Śnieżnika. Skały prekambryjskie znajdują ...

Teoria tektoniki płyt litosfery

... w trzech różnych epokach geologicznych. Uważał on, że bloki kontynentalne są zbudowane ze skał lżejszych (głównie osadowych i gnejsowych) i zanurzone są w podłożu bazaltowym. Według Wegenera podłoże ...