Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... płaski, falisty, bądź pagórkowaty kształt. Buduje ją glina zwałowa. Na powierzchni moreny dennej występują często formy, które powstały w lądolodzie na skutek działalności wód roztopowych. Niekiedy ...

Zjawiska krasowe

... terenu. Dno jaskiń bywa często wyścielone piaskami, żwirami, mułami czy też glinami niesionymi przez podziemne rzeki, lub strumienie wodne z innych rejonów. W jaskiniach często można odnaleźć szczątki, ...

Rośliny przemysłowe na świecie

... jak pszenica), a najlepiej udaje się na czarnoziemach i rędzinach, niezbyt dobrze natomiast na piaskach i glinach. Obecność promieni słonecznych wpływa na zwiększenie zawartości cukru w korzeniach buraków. ...

Formy polodowcowe w Polsce

... ruchu lądolodu. Są to drumliny. Na powierzchni pokrywa je glina zwałowa. Występują one w skupiskach, tworząc pola drumlinowe. Okazałe formy tego typu zachowały się w okolicy Gniewu, na Wysoczyźnie Elbląskiej. ...