Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Powstawanie <span class="highlight">gleby</span>&#160;...

... stanowią ogniwo pośrednie łączące świat przyrody nieożywionej ze światem organizmów żywych. Proces glebotwórczy Powstawanie gleby wiąże się z procesami wietrzenia. Procesy wietrzeniowe przygotowują ...

Wietrzenie skał

... 7 m. W części centralnej tych wieloboków materiał jest drobniejszy. Krawędzie gleb poligonalnych składają się z większych kanciastych okruchów. Gleby te powstają na skutek wypychania ku górze gruntu ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze to zespół powiązanych ze sobą elementów takich jak: budowa geologiczna, rzeźba terenu, powietrze, wody, gleby, roślinność, oraz świat zwierzęcy. Każdy z tych elementów odznacza ...

Niekonwencjonalne źródła energii

... roślin zależy od intensywności nasłonecznienia biologicznie zdrowej gleby i wody. Może być ona przekształcona na inne formy energii podczas spalania biomasy. Ogólnie z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ...

Surowce nieodnawialne

... węgiel brunatny, czy uran). Do tej samej kategorii należą również gleby i obszar powierzchni produkcyjnej. Do odnawialnych surowców zwykle zalicza się zasoby biosfery oraz zasoby wód słodkich, czyli np. ...

Produkcja używek na świecie

... i zwrotnikowego) oraz znacznej ilości opadów równomiernie rozłożonych w ciągu roku. Ma niewielkie wymagania glebowe. Rodzaj gleby wpływa jednak na aromat herbaty. Zbiór herbaty polega na obrywaniu młodych ...

Produkcja owoców na świecie

... które do uprawy wymaga klimatu ciepłego i dość dobrych, lekkich ziem. Najlepiej nadają się gleby wytworzone na tufach wulkanicznych. Jakość winogron i wytłoczonego z nich wina zależy, od stopnia nasłonecznienia, ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... do rozwoju tej rośliny wynosi 26-28°C. Nie toleruje ona przymrozków, a spadek temperatury do 5°C powoduje znaczne zmniejszenie plonów. W początkowej fazie rozwoju wymaga wilgotnej gleby, a w czasie dojrzewania ...

Uprawa pszenicy na świecie

... zboża doskonale nadają się czarnoziemy, gleby brunatne, lessy, oraz najbardziej urodzajne mady rzecz­ne. Przy odpowiednim nawożeniu może być uprawiana także na glebach słabszych. Pszenica nie znosi zbyt ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... Czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane, zmienne w czasie i przestrzeni. Warunki klimatyczne i stosunki wodne bardziej zmieniają się w czasie, natomiast gleby i rzeźba terenu w przestrzeni. Czynniki ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... stanowią aktualne właściwości gleby. Na urodzajność gleby wpływa w poważnym stopniu człowiek (przez nawożenie, odpowiednią uprawę, często też regulację stosunków wodnych). W klimatach chłodnych gleby żyzne ...

Wody podziemne

... stopień nawilgocenia oraz charakter pokrycia roślinnością. Na przykład gleby suche mogą w pierwszej fazie deszczu przyjmować cały opad. Po nasączeniu wodą stają się one mniej przepuszczalne i woda ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

...  Czynniki ograniczające osadnictwo wysokość nad poziom morza ukształtowanie terenu odległość od morza położenie nad rzekami, jeziorami warunki klimatyczne gleby surowce mineralne ...

Źródła wód

Wody podziemne rzadko pozostają w bezruchu. Przez warstwy słabo przepuszczalne bardzo powoli przesączają się w głąb, zasilając gleby poziomy wodonośne. Sączą się również w kierunku odpływu. Zasilają podziemi ...

Skład atmosfery

... Są to: kropelki wody i kryształki lodu, cząstki dymu, sadzy i popiołu, kryształki soli morskiej, cząstki gleby, pyłki roślinne, mikroorganizmy, pyły wulkaniczne oraz zwiększającą się ilość pyłów pochodzenia ...