Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 7 znalezionych pozycji.

Gleby w Afryce

... prze-bieg zbliżony do południkowego. Przykład gleby w Afryce W środkowej części kontynentu występuje strefa czerwonych i czerwonożółtych gleb, wykształconych pod wilgotnymi lasami równikowymi. Są ...

Gleby w Ameryce Południowej

... porośniętych przez wilgotne lasy równikowe, w warunkach wilgotnego klimatu równikowego, ze starszych zwietrzelin gliniastych rozwinęły się czerwonożółte gleby, a z utworów bardziej piaszczystych wytworzyły ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze to zespół powiązanych ze sobą elementów takich jak: budowa geologiczna, rzeźba terenu, powietrze, wody, gleby, roślinność, oraz świat zwierzęcy. Każdy z tych elementów odznacza ...

Gleby na świecie

... Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na Ziemi zajmuje się geografia gleb. Gleby ze względu na zachodzące procesy glebotwórcze można podzielić na szereg typów, zależnych od klimatu i szaty ...

Uprawa pszenicy na świecie

... zboża doskonale nadają się czarnoziemy, gleby brunatne, lessy, oraz najbardziej urodzajne mady rzecz­ne. Przy odpowiednim nawożeniu może być uprawiana także na glebach słabszych. Pszenica nie znosi zbyt ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... Czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane, zmienne w czasie i przestrzeni. Warunki klimatyczne i stosunki wodne bardziej zmieniają się w czasie, natomiast gleby i rzeźba terenu w przestrzeni. Czynniki ...

Gleby w Polsce

... Podstawowymi składnikami gleby są części mineralne, części organiczne, powietrze i woda. W zależności od tego, który z czynników dominował podczas tworzenia się gleby wykształcił się jej określony typ. ...