Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 25 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Roślinność w Azji

... pustyń występują stepy bylicowe z różnymi bylinami, np. piołunem, estragonem, szałwią, tymiankiem. rumiankiem. Na wschodzie są to głównie stepy ostnicowe, z krzewami karagany (Caragana) na glebach kamienistych. ...

Wietrzenie skał

... zmarzliny lód wypełnia pory i soczewki skał. Lód ten  w pewnych okresach topnieje. Powstają dzięki temu formy zwane glebami poligonalnymi. Są to kamieniste struktury w kształcie wieloboków o średnicy 1- ...

Gleby w Ameryce Południowej

... klasyfikacjach czerwonymi glebami laterytowymi. Zawierają one znaczne ilości tlenków żelaza. Przy zmiennym uwilgotnieniu związki te koncentrują się w glebie na pewnej głębokości i tworzą konkrecje żelaziste, ...

Roślinność w Europie

... bylin. Przy gorszym zaopatrzeniu w wodę występuje step ostnicowy z przewagą traw, głównie ostnic (Stipa). Przy opadach rzędu 250 mm rocznie, często na glebach zasolonych, występuje suchy step piołunowy. ...

bielica

... na ogół nie są wykorzystywane rolniczo. B. są glebami strefowymi.  ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... lasy i zarośla, przez cały rok zielone, które rosną na glebach cynamonowych. Zniszczone lasy dębowe, charakterystyczne dla tej strefy, zastąpione zostały przez twardolistne zarośla, zwane makią w rejonie ...

Piętra roślinne w górach

... rzecznych na skutek osadzania substancji organicznych i ilastych podczas wylewów rzek tworzą się gleby aluwialne (mady). Wody powodziowe nie dopuszczają do ich zakwaszenia, więc mady są glebami bardzo ...

Roślinność w Polsce

... topola. Bory występują w całej Polsce na glebach ubogich. Bory Tucholskie Grądy, tożyznewielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, ...

Gleby na świecie

... obszarach, gdzie środowisko jest mniej kwaśne. Skałą macierzystą są gliny i utwory pyłowe. Proces wymywania zachodzi bardzo powoli. Zawartość próchnicy w tych glebach wynosi w granicach 2-3 %. Przy odpowiednich ...

Budowa gleby

... jest to przekrój pionowy przez glebę, wskazujący ułożenie poszczególnych poziomów od powierzchni gleby do skały macierzystej. Gleba zbudowana jest z różnych poziomów charakterystycznych dla danego typu ...

Powstawanie gleby

... roślinnych i zwierzęcych zwietrzelina nabiera pewną ilość materii organicznej. Gleba jest to cienka, przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca mieszaninę składników stałych, ciekłych i gazowych. ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... Jest to roślina wytrzymała na suszę, lubi duże nasłonecznienie. Wysokie plony uzyskuje się na żyznych glebach. Jej uprawa wiąże się z koniecznością zaangażowania znacznych zasobów pracy, ze względu na ...

Produkcja roślin oleistych

... są bowiem ważnymi światowymi eksporterami oleju sojowego oraz soi jako paszy. Rzepak jest uprawiany na glebach dość żyznych, głównie w Azji Południowej i Wschodniej, Kanadzie i krajach Europy. Ze względu ...

Uprawy roślin bulwiastych

... Chiny). Na obszarach międzyzwrotnikowych udają się w chłodniejszych regionach górskich z wyraźnymi wahaniami temperatury między dniem a nocą. Ziemniak może być uprawiany na mało żyznych glebach, pod warunkiem ...

Uprawa kukurydzy i jęczmienia na świecie

... upał i suszę. Dlatego można go uprawiać na suchych stepach, a nawet półpustyniach. Najlepiej jednak udaje się on na obszarach o łagodnym klimacie (bez przymrozków) i na dobrych glebach. Jęczmień jest ...

Uprawa pszenicy na świecie

... zboża doskonale nadają się czarnoziemy, gleby brunatne, lessy, oraz najbardziej urodzajne mady rzecz­ne. Przy odpowiednim nawożeniu może być uprawiana także na glebach słabszych. Pszenica nie znosi zbyt ...

Produkcja roślinna w Polsce

... i jęczmienia, areał upraw tej rośliny ulega stopniowemu ograniczaniu. Zyto uprawiane jest w naszym kraju na słabych glebach Niziny Mazowieckiej i Podlasia, oraz we wschodniej Wielkopolsce. Duże znaczenie ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... przyrodnicze wpływają zarówno na wielkość produkcji rolnej, jak również na jej rodzaje. Z wymienionych elementów na szczególną uwagę zasługuje gleba. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest w dużym ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... Oprócz klimatu, główne znaczenie dla rolnictwa ma gleba, a w szczególności takie jej cechy jak: żyzność i urodzajność. Żyzność to zdolność dostarczania roślinom odpowiednich składników pokarmowych, a urodzajność ...

Ustroje rzeczne

... szerokie, a ich gleba posiada dużą zdolność pochłaniania wody. Z tego powodu może ona ograniczać wysokie wezbrania wód. Przepływy rzek nizinnych są stabilne, lecz ich wezbrania są długotrwałe. Ilość opadów ...