Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 5 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... lodowca nazywamy wodami fluwioglacjalnymi (glacifluwialnymi). Główna różnica pomiędzy erozją wód rzecznych a erozją wód lodowcowych polega na tym, iż wody rzeczne spływają zgodnie z siłą ciężkości, natomiast ...

Dzieje Ziemi

... obniżenie się poziomu mórz i wielokrotne łączenie się lądów pomostami (np. Azji z Ameryką). Okresy glacjalne wymusiły nieustanne przesuwanie się stref roślinności. Zginęło wtedy wiele gatunków roślin ...

Budowa mórz i oceanów

... w wyniku działalności lodowca, dawnych rzek (z czasów, gdy szelf w glacjałach był wynurzony), fal morskich, prądów i pływów. Szelfy są to więc zalane przez morzę części lądu. Szelf jest to także obszar ...

Lodowce

... skutkiem znacznego ochładzania się klimatu. Okresy zlodowacenia nazywane są glacjałami. Pomiędzy nimi występowały okresy, kiedy klimat ocieplał się, czyli interglacjały. W okresie tym wskutek ocieplenia ...

Zlodowacenia w Polsce

... doprowadziły do rozwoju pokryw lodowych w okresach zimnych zwanych glacjałami, oraz do ich zaniku w okresach cieplejszych nazywanych interglacjałami. Podczas zlodowaceń występowały krótkie okresy cieplejsze, ...