Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Zjawiska krasowe

Część skorupy ziemskiej zbudowana jest ze skał, które podlegają rozpuszczaniu przez wodę. Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Woda, która nie zawiera ...

Wietrzenie skał

... zawierające w swym składzie węgiel rozjaśniają się. Uwadnianie polega na przyłączeniu cząstek wody. Minerały łączą się więc z wodą. Na skutek tego procesu anhydryt przechodzi w gips.  Procesy redukcyjne ...

Głazy narzutowe w Polsce

... wyróżnić trzeba odsłonięcie naturalnych, wyjątkowej wielkości kryształów gipsu w Chotlu Czerwonym oraz zachowane do tej pory kratery po upadku wielkiego meteorytu w lesie koło miejscowości Morasko w obrębie ...

Jaskinie w Polsce

Jaskiniami są naturalne wnętrza utworzone przeważnie w skałach wapiennych lub gipsowych. Powstawanie jaskiń wiąże się z chemicznym i fizycznym działaniem wód płynących, rozmywających miękkie skały i tworzących ...

Budowa gleby

... (wapieni, dolomitów, gipsów) na proces glebotwórczy jest tak silny, że w warunkach klimatycznych sprzyjających procesom bielicowania nie powstają poziomy wymywania i wmywania. Skały w procesie wietrzenia ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... wykorzystujących do produkcji surowce skalne wymienić można na przykład kombinat wyrobów gipsowych w Gackach, eksploatujący bogate złoża tego surowca występujące w Niecce Nidziańskiej. Występowanie piasków ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... ceniona bawełna egipska, której włókna są najdłuższe. Odmiany długowłókniste uprawia się głównie w Egipcie i Peru, średniej długości w Stanach Zjednoczonych, a krótkowłókniste w Azji. Optymalna temperatura ...

Budowa geologiczna Polski

... klimat sprzyjał osadzaniu się soli kamiennych w Kłodawie i Inowrocławiu,  gipsów i anhydrytów. W erze mezozoicznej na obszarze Polski zaznaczyły się pierwsze fazy fałdowań alpejskich. W triasie teren ...

Minerały

...  minerał wzorcowy 1 talk 2 gips 3 kalcyt 4 fluoryt 5 apatyt 6 ortoklaz 7 kwarc ...

Kształt i rozmiary Ziemi

... można ocenić dokładności jego pomiaru, nie odbiegał on jednak znacznie od rzeczywistości. Gdybyśmy przyjęli za 1 stadium miarę 174 m, tzw. stadium egipskie systemu faraonów, to promień Ziemi byłby równy ...

Odkrycia Geograficzne

... Ofiru nad Morzem Czerwonym. W około 600 r. p.n.e. w służbie dla faraonów egipskich opłynęli Afrykę w kierunku ze wschodu na zachód. Żeglarze kartagińscy próbowali opłynąć Afrykę od strony przeciwnej, ...

Historia Geografii

... opisów na egipskich papirusach lub babilońskich tabliczkach glinianych. Zachowała się też pewna ilość planów i map. Pojęcia ogólne o Ziemi i wszechświecie były dosyć niejasne i mgliste. Wyobrażano sobie ...

Źródła wód

... one głównie NaCl. Wody te występują na dużych głębokościach, przeważnie rzędu kilku tysięcy metrów. Obecność złóż gipsu, a także siarki w Niecce Nidziańskiej przyczynia się do występowania wód siarczanych. ...

Wody podziemne w Polsce

... porowatych, lub spękania w skałach litych. Innym rodzajem wód szczelinowych są wody krasowe, które występują w skałach węglanowych (wapieniach, dolomitach), oraz gipsach, lub anhydrytach. Działalność wód ...

Rodzaje skał

... Mohsa stopień twardości minerał wzorcowy 1 talk 2 gips 3 kalcyt 4 fluoryt 5 apatyt 6 ortoklaz ...