Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 18 znalezionych pozycji.

Geografia świata

Geografia Polski

Antarktyda

Nazwa kontynentu nawiązuje do języka greckiego, w którym słowo arktikos oznaczało ziemie czy też obszary północne, znajdujące się „pod” Arktos - gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy, a współcześnie oznacza ...

Położenie geograficzne Azji

Nazwa kontynentu wyjaśniana jest w różny sposób. Prawdopodobnie pochodzi od greckiego słowa as i os (asios lei mon), oznaczającego muł rzeczny, jaki pokrywał dna dolin rzek: Hermos, Kajstros i Meander ...

Geografia Europy Północnej

Europa Północna obejmuje Półwysep Skandynawski i Półwysep Kolski wraz z nasadą, nazywaną Masywem Fińsko-Karelskim, Islandię, Wyspy Owcze, wyspę Jan Mayen oraz arktyczne archipelagi Europy na Morzu Arktycznym, ...

Literatura

Serwis Geomatura.pl powstał w oparciu o poniższą literaturę: Bajkiewicz Grabowska E., 2006, Hydrologia ogólna, Warszawa, PWN Domachowski R., 1993, Vademecum geografia, Warszawa, Oświata Dunlop ...

Zwierzęta na świecie

... a także do szczelin i jaskiń. Czynniki geograficzne tworzą sprzyjające, bądź niekorzystne warunki do życia na Ziemi. Zoogeografia, czyli geografia zwierząt jest obok fitogeografii, czyli geografii roślin ...

Gleby na świecie

... Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na Ziemi zajmuje się geografia gleb. Gleby ze względu na zachodzące procesy glebotwórcze można podzielić na szereg typów, zależnych od klimatu i szaty ...

Metody odtwarzania historii Ziemi

... się paleogeografía.  Odtwarzaniem warunków środowiska przyrodniczego zajmuje się paleoekologia. Przy odtwarzaniu przeszłości geologicznej stosuje się zasadę aktualizmu geologicznego. Mówi ona, że procesy, ...

Geografia

Geografia Fizyczna Geografia Ekonomiczna Geografia Polski  ...

Źródła informacji geograficznej

Geografia wykorzystuje w swoich badaniach liczne źródła informacji. Głównym z nich są badania terenowe. Zarówno geografia fizyczna, jak i geografia społeczno-ekonomiczna, w celu uzyskania pełnych informacji ...

Odkrycia Geograficzne

Dzieje podróży i odkryć geograficznych są częścią historii geografii. Odkrycia geograficzne stanowią także ważne rozdziały historii powszechnej. Odkrycie jakiegoś kraju decydowało o dalszych jego losach, ...

Historia Geografii

... wiadomości geograficznych, jest m.in. umiejętność kreślenia rysunków ilustrujących stosunki przestrzenne jakiegoś niewielkiego obszaru.  Geografią interesowały się cywilizacje Chin, Indii i basenu Morza ...

Geografia jako nauka

... morzu i niebu. W tym rozumieniu Eratostenes z Cyreny użył wyrazu „ziemia”, nazywając w ten sposób ogół wiadomości dotyczących powierzchni lądów. Zbiór tej wiedzy nazwał geografią, co dosłownie znaczy opis ...

Gleby w Polsce

... do barwy danej gleby (czarnoziem, gleba brunatna, bielica). Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb. Proces glebotwórczy  to stopniowa, przemiana zwietrzeliny ...