Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... są one pierwotnie bardziej strome i na powierzchni widoczne są większe głazy. Od strony zewnętrznej morena czołowa ma nachylenie łagodniejsze i mniejsza jest jej wysokość względna, tym bardziej że ...

Głazy narzutowe w Polsce

Głazy narzutowe, zwane inaczej eratykami, są fragmentami skał przeniesio­nymi i pozostawionymi przez lodowce. Wielkość otoczonych i wygładzonych w procesie transportu skał jest rozmaita — od bardzo małych ...

Formy polodowcowe w Polsce

... także zagłębień wytopiskowych.  Niekiedy jedynym świadectwem występowania na danym terenie lądolodu jest obecność głazów narzutowych (eratyków). Rzeźba polodowcowa w Polsce Przez obszar polski ...

Zlodowacenia w Polsce

... órskie. Zasięg lądolodu zaznaczył się obecnością skandynawskich głazów narzutowych. Po zlodowaceniu Sanu II nastąpił kolejny ciepły okres zwany interglacjałem mazowieckim, który trwał od około 350.000  ...