Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 14 znalezionych pozycji.

Transport lądowy

... i stanowią często ich przedłużenie. Lepsze drogi kołowe są budowane w miastach i wokół nich, między okręgami przemysłowymi lub jako strategiczne drogi transkontynentalne. Gęstość dróg kołowych na świecie ...

Transport lądowy

... terenach linie kolejowe i stanowią często ich przedłużenie. Lepsze drogi kołowe są budowane w miastach i wokół nich, między okręgami przemysłowymi lub jako strategiczne drogi transkontynentalne. Gęstość ...

Tranport na świecie

... podziale pracy. Odrębną grupę czynników wpływających na rozwój transportu stanowią czynniki demograficzne. Zagęszczenie jednostek osadniczych lub duża gęstość zaludnienia są równoznaczne z ukształtowaniem ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

... ok. 7.700 km2 i zamieszkiwany jest przez ponad 4 mln osób, co stanowi niespełna 10 % ludności naszego kraju. Średnia gęstość zaludnienia tego obszaru przekracza 530 osób/km2. Na terenie okręgu leży 49 ...

Uprawa ryżu na świecie

... warunkiem prowadzenia upraw jest występowanie dużych zasobów pracy. Dlatego roślina ta rozpowszechniła się i jest uprawiana głównie w rejonach o dużej gęstości zaludnienia. Ryż zawiera dość mało białka, ...

Produkcja rolna na świecie

... świnie)   Rolnictwo intensywne Rolnictwo intensywne  występują na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Opieraa się ono na wysokim nakładzie pracy, dużym zużyciu nawozów sztucznych, ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... ziemi, gęstość zaludnienia terenów wiejskich, oraz udział przemysłu i usług na wsi. W okresie komunizmu polityka rolna państwa w znacznym stopniu kształtowała rolnictwo. Utworzono sektor gospodarki państwowej, ...

Osadnictwo na świecie

... i o dużej liczbie ludności (np. w Azji, Europie). O charakterze osadnictwa decydują także czynniki ekonomicz­ne, historyczne, czy też techniczne. Nie można jednak zawsze wiązać wysokiej gęstości zaludnienia ...

Ludność Polski

...  czynniki wpływające na stopę zgonów to: stan zdrowotności społeczeństwa odsetek ludności w wieku starczym Polska należy do krajów o średnim poziomie gęstości zaludnienia. Wynosi ona aktualnie ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... osoby/km2), Gujana, Boliwia, a także Australia (2 osoby/km2). Około 25 % ludności naszej planety mieszka w strefie nadmorskiej. Oddalonej od morza do 50 km. Średnia gęstość zaludnienia tych obszarów ...

Podział administracyjny Polski

... średnia gęstość zaludnienia wynosi 124 osoby na km2.  ...

Metody przedstawiania zjawisk na mapach

... kropki, których rozmieszczenie pokazuje zmienność natężenia zjawiska rozmieszczenie ludności (gęstość zaludnienia) kolorowe kropki, których rozmieszczenie pokazuje zmienność zjawiska rozmieszczenie ...

Funkcje miast

... zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność zatrudnioną poza rolnictwem. Miasto charakteryzuje się: zwartą zabudową dużą gęstością zaludnienia dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną - wodociągi, ...