Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Ruchy <span class="highlight">górotwór</span>cze&#160;...

Ruchy górotwórcze to ruchy, które prowadzą do fałdowania i wypiętrzenia łańcucha górskiego. Poprzedzają je intensywne ruchy fałdowe warstw skalnych, często bardzo mocno wówczas zaburzonych, o skomplikowanej ...

Góry Przylądkowe

... na długości około 800 km. Są one górotworem wieku hercyńskiego, zbudowanym z osadowych skał paleozoicznych (od syluru po karbon dolny włącznie). Tworzą dwa równoleżnikowe łańcuchy złożone z wielu pasm: ...

Karakorum

... współczesną postać potężnego górotworu Karakorum zawdzięcza silnym ruchom dźwigającym wzdłuż podłużnych i poprzecznych uskoków, które od młodszego trzeciorzędu trwają praktycznie do dziś. Świadczą o ...

Półwysep Apeniński

... metamorfizmu. Ruchy tektoniczne (trwające także i współcześnie) doprowadziły do powstania wielu zapadlisk, rowów tektonicznych i zrębów, a także pocięcia młodego górotworu uskokami podłużnymi i poprzecznymi. ...

Alpy

...  Sfałdowanie i wypiętrzenie gór nastąpiło podczas orogenezy alpejskiej, w trzeciorzędzie. Proces ten trwa. Zasadnicze rysy rzeźby Alp zarysowały się pod koniec trzeciorzędu podczas powstawania górotworu ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... planety prawie zawsze następowały po globalnych ruchach górotwórczych, którym towarzyszą silne erupcje wulkaniczne. Na skutek olbrzymiej erupcji wulkanicznej popioły, które wydostają się z wulkanu mogą ...

Antarktyda

...  Półwyspu Antarktycznego. Góry te w dużej mierze są pogrążone pod lądolodem, ale najwyższe szczyty w środkowej części górotworu (Jackson) wznoszą się ponad jego powierzchnię. Ukryte pod lodem są także masyw ...

Appalachy

... Oceanu Iapctus, który dzielił te kontynenty w najstarszym paleozoiku. W obrębie współczesnego górotworu wyróżnia się cztery strefy różniące się budową geologiczną i rzeźbą. Po części są one terranami (m.in. ...

batolit

... ruchów górotwórczych.  ...

Piętra roślinne w górach

... ruchy górotwórcze a w konsekwencji przekształcenia rzeźby powierzchni Ziemi. Energia przyciągania ziemskiego powoduje także spływ wody, ruch śniegu i lodowców, a także przemieszczanie się mas skalnych ...

Trzęsienia ziemi

... tego typu trzęsień ziemi może przyczynić się także naruszenie równowagi naprężeń w górotworze bądź też napełnienie zbiornika zaporowego.       Rozmieszczenie trzęsień ziemi   Rozmieszczenie ...

Ruchy lądotwórcze

Skorupa ziemska znajduje się w ciągłym ruchu. Wyróżnia się trzy typy owych ruchów: ruchy lądotwórcze (izostatyczne i epejrogeniczne) ruchy górotwórcze Ruchy lądotwórcze, to pionowe ruchy skorupy ...

Dzieje Ziemi

... okresach nie podlegały ruchom górotwórczym. Są to dzisiaj podłoża starych platform i tarcze stanowiące jądra kontynentów. W czasie powstawania tych elementów skorupy ziemskiej wielokrotnie zachodziły potężne ...

Budowa geologiczna Polski

... Polski uległa znacznym przekształceniom podczas ery paleozoicznej. Wtedy na terytorium naszego kraju zachodziły intensywne ruchy górotwórcze orogenez kaledońskiej i hercyńskiej. Na skutek tych ruchów powstały ...

Występowanie wulkanów

... geologicznej nasilenie działalności wulkanicznej związane było głównie z okresami górotwórczymi. Na największą jednak skalę wulkanizm zachodził w początkowych okresach formowania się litosfery. Rozmieszczenie ...