Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 24 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Himalaje

... 200 do 350 km szerokości. Są one rozpięte między przełomowym odcinkiem doliny Indusu (na zachodzie) i górami Karakorum (na północnym zachodzie) a przełomem Brahmaputry (na wschodzie), przez który graniczą ...

Góry Ałtaj

... się na wysokości 2200-2300 m na zachodzie do 3000-3500 m na wschodzie. W górach występują Najsilniej zlodowacone są Góry Katuńskie, Góry Północnoczujskie, Góry Południowoczujskie oraz Tabun-Bogdo. Najdłuższe ...

Sajany

... opadają stromo ku Kotlinie Minusińskiej, a na południu, równie stromo obniżają się ku Kotlinie Tuwiń- skiej nad górnym Jenisejem, odgrodzonej górami Tannu-Oła (do 3000 m) od Wyżyny Mongolskiej. W Sajanie ...

Peloponez

... ku południowi wysuniętego półwyspu z górami Tajget (2407 m) i Sagias (1215 m), kończącymi się skalistym przylądkiem Matapan. Zatoka Lakońska oddziela je od następnego półwyspu, utworzonego przez grzbiet ...

Półwysep Apeniński

... najwyższy Apenin Abruzyjski (Corno Grande, 2912 m w masywie Gran Sas- so dltalia). W górach silnie są rozwinięte zjawiska krasowe (liczne jaskinie). Powszechnie widoczne są ślady plejstoceńskiego zlodowacenia, ...

Masyw Czeski

... mało wypiętrzony. Wysokość 500 m n.p.m. przekracza tylko na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (maksymalnie 512 m na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej) i Wyżynie Kieleckiej (Łysica w Górach Świętokrzyskich, 612 ...

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

... wiatru najwyraźniej zaznacza się: na pustyniach, półpustyniach, stepach na nadmorskich plażach w wysokich górach Już nawet bardzo słabe wiatry mogą porywać drobny pył, silniejsze ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... jezior, jak np. Como, Garda w Alpach. (Zagłębienia końcowe można spotkać nie tylko w górach.) Detrakcja, oraz egzaracja lodowca prowadzi to tego, iż doliny, na których obecny jest jęzor lodowcowy są ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... górskim Wielkich Gór Wododziałowych są Alpy Australijskie (z Górą Kościuszki, 2228 m) - najwyższym szczytem Australii. Góry są zbudowane z wapieni i skał okruchowych starszego paleozoiku sfałdowanych w ...

Antarktyda

...  głębokości dziesiątków metrów. Ponad pokrywę lodową Antarktydy wznoszą się liczne grzbiety górskie i pojedyncze szczyty (nunataki). Najwyższy szczyt na Ziemi MacRobcrtsona, w Górach Księcia Karola,  ...

Lodowce w Azji

... są spełnione, przede wszystkim w wysokich górach i w obszarach polarnych Współczesne zlodowacenie zajmuje mniej niż 1% powierzchni pokrytej lodem w plejstocenie, podczas maksymalnego zasięgu lodowców ...

Jeziora w Azji

... samej struktury tektonicznej co Bałchasz), wysokogórskie jezioro Ku- ku-nor (3195 ni n.p.m.) w górach Nan-szan, Chubsuguł w zapadlisku tektonicznym w Saja- nach oraz Issyk-kul w górach Tien-szan. Tektoniczną ...

Roślinność w Europie

... zimozielona formacja krzewiasta, z pojedynczymi drzewami. W górach charakterystyczny jest piętrowy układ roślinności. W środkowej Europie piętro pogórza zajmują wielogatunkowe lasy liściaste. W reglu ...

Geografia Europy Północnej

... (masyw Kebnekaise) znajdował się jeden z najważniejszych ośrodków zlodowacenia, które ogarnęło znaczną część Europy (dziś lodowce w Górach Skandynawskich zajmują niespełna 3 tys. km2). Od momentu ustąpienia ...

Ukształtowanie powierzchni Europy

... z Górami Świętokrzyskimi na wschodzie. Kolejnym pasem znajdującym się jeszcze dalej na południu są młode góry fałdowe obejmujące głównie Alpy-najwyższe góry Europy (Mont Blanc, 4807 m) oraz Karpaty (Gerlach, ...

Zwierzęta na świecie

... oraz dwa gatunki szympansów), słoń afrykański, nosorożec, endemiczne hipopotamy. Występują tu także góralki, zwierzęta wielkości królików żyjące na skałach, lub na drzewach. Charakterystyczną cechą fauny ...

Dzieje Ziemi

... się w Górach Sowich. W prekambrze kształtowała się atmosfera i prawdopodobnie padały już pierwsze deszcze. Istnieją dowody występowania pierwszych zlodowaceń i zmienności klimatu. Pierwotnymi formami ...

Budowa geologiczna Polski

... przez gnejsy Gór Sowich. Są to najstarsze skały na obszarze Polski. Gnejsy prekambryjskie występują także w Górach Izerskich, Bystrzyckich, Karkonoszach i w Masywie Śnieżnika. Skały prekambryjskie znajdują ...

Teoria tektoniki płyt litosfery

Większość hipotez opisujących powstanie Ziemi przyjmuje, że powstała ona z materii słonecznej i byłą kulą złożoną z płynnej, gorącej masy. W kuli tej lżejsze elementy skoncentrowały się bliżej powierzchni ...

Znaczenie jezior i ich wykorzystanie przez człowieka

... w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Jeziora często występują w górach i na pogórzach, szczególnie tych, które podlegały zlodowaceniu, jak np. Alpy, Ałtaj, Sajany, Karpaty. Znaczna ich liczba znajduje ...