Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 7 znalezionych pozycji.

Alpy

... na wschodzie, sąsiadujące z piętrem muraw alpejskich, piętrem turniowym (subniwalnym) z porostami oraz piętrem niwalnym z polami firnowymi i lodowcami, bez roślinności. Alpy dzieli się na Alpy Zachodnie ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... są efektem poszerzania doliny w wyniku erozyjnej działalności lodowca. W górnych częściach dolin u-kształtnych w obszarze dawnego pola firnowego lodowca tworzą się tzw. cyrki lodowcowe (kary). Są to ...

Jeziora

... często nie posiadają nazwy, gdyż występują głównie w skupiskach. cyrkowe (karowe)- powstałe na skutek wyżłobienia przez lodowiec misy jeziornej w skalnym podłożu w obrębie dawnego pola firnowego ...

Lodowce górskie

Lodowce górskie występują we wszystkich strefach klimatycznych. W ich budowie wyróżnia się: pole firnowe, które położone jest zawsze powyżej granicy wiecznego śniegu, a więc w strefie zasilania, oraz jęzor ...

Budowa lodowców

... ich części. Firn gromadzący się powyżej granicy wiecznego śniegu Pokrywa śnieżna zalegająca powyżej granicy wiecznego śniegu staje się z czasem coraz grubsza. Pod wpływem własnego ciśnienia i zmian ...

Formy polodowcowe w Polsce

... w Tatrach obniżyła się w okresie zlodowacenia do ok. 13000 m. n.p.m. W Tatrach znajdowały się wówczas pola firnowe, z których schodziły jęzory lodowcowe wypełniające część dolin. Prawdopodobnie ponad połowa ...

Jeziora w Polsce

... stromymi brzegami, owalnym kształtem, oraz dużymi głębokościami. Jeziorami górskimi są najczęściej jeziora karowe, które powstały w miejscach dawnych pól firnowych. Są to np. Morskie Oko, Czarny Staw, ...