Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

<span class="highlight">Fauna</span> mórz i oceanów&#160;...

...  Zwierzęta morskie mogą żyć: na dnie morskim (w tzw. bentalu) w toni wód (w tzw. pelagialu). Życie najsilniej rozwija się w strefie przybrzeżnej (litoralu do głębokości 200 m). Fauna ...

Arktogea

... są wielkie stada roślinożerców: antylop, zebr, żyraf; typowe są strusie oraz sępy. Odrębna jest fauna Madagaskaru: endemiczne lemury, drapieżne wiwery, z kopytnych dzikie świnie. Roz-mieszczenie zwierząt ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... żyją na lądzie (np. żaby, skorupiaki, czy pijawki). Szczególnie uderzające jest bogactwo ptaków i owadów. Większość gatunków zwierząt zamieszkuje tylko określone piętro lasów. Najbogatsza jest fauna piętra ...

Piętra roślinne w górach

... gleby górskie (np. rankery), które nie posiadają wykształconego profilu glebowego. Są one płytkie i mało żyzne. Fauna tych obszarów jest także bardzo uboga. Na obszarach, gdzie odnotowuje się niższe opady ...

Zwierzęta na świecie

... życiowe są o wiele bardziej niekorzystne. Fauna lądowa jest bardzo uboga i nie występują kręgowce. W wyższych partiach gór zwierzęta docierają do wysokości 6000- 7000 m n.p.m. Pozbawione zwierząt są ...

Powstawanie gleby

... wspomaga proces wietrzenia, silne opady mogą wypłukiwać cenne dla gleby związki flora i fauna - materia organiczna jest niezbędna do powstania próchnicy, edafon przyspiesza proces glebotwórczy, zwierzęta ...

Dzieje Ziemi

... się panowanie gadów lądowych, morskich i latających. Bogata fauna morska przyczyniła się do powstania pokładów skał wapiennych. Pod koniec ery mezozoicznej wyginęły wielkie gady lądowe (dinozaury) i wielkie ...

Budowa geologiczna Polski

... niemalże cały obszar Polski pokrywało morze. Wynurzone były jedynie Sudety. W morzu tym wytworzyły się osady wapienne z bogatą fauną mięczaków. Po krótkiej regresji w kredzie morze ponownie zalało obszar ...