Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 2 znalezionych pozycji.

Niszcząca i budująca działalność morza

... czyli płycizny, która znajduje się w niewielkiej odległości od brzegu, ulega ciągłemu przemieszczaniu i spełnia rolę swoistego falochronu. Kiedy fala uderza skośnie do linii brzegowej, osady odbywają ...

Zlodowacenia w Polsce

... cieplenia interglacjału małopolskiego pojawiła się fala chłodu, która doprowadziła do ponownego wtargnięcia na teren naszego kraju lądolodu skandynawskiego podczas zlodowacenia Sanu I lądolód dotarł prawdopodobnie  ...