Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 6 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... i poszerzaniu doliny w procesie zwanym erozją. Działalność erozyjna ma zróżnicowane natężenie w poszczególnych odcinkach biegu rzeki. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym. Ruch ...

Budowa gleby

... roślinności naturalnej, przerywa bowiem obieg materii organicznej. Okresowo pozbawiona roślinności gleba znacznie łatwiej ulega erozji, tj. spłukiwaniu i wywiewaniu.   Zapamiętaj: Erozja ...

Produkcja owoców na świecie

... zielną (byliną), o wysokości kilku metrów, wyrastającą z podziemnych kłączy. Wymagania glebowe tej rośliny nie są zbyt duże. Chroni ona natomiast glebę przed erozją i w bardzo małym stopniu ją wyczerpuje. ...

Źródła wód

... jest rozcięta przez powierzchnię terenu. Rozcięcie to zachodzi zwykle na granicy z podstawą warstwy wodonośnej. Może być ono spowodowane erozją występującą w pewnych rodzajach skał. Wypływy warstwowe to ...

Regiony rolnicze w Polsce

... krajobraz pojezierny i zaznacza się silnie erozja gleb. Klimat jest tu łagodny i wilgotny, a okres wegetacyjny stosunkowo długi. Gleby posiadają kompleksy żytnie bardzo dobre, dobre i słabe. Niewielki ...

Gleby w Polsce

... zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Znaczne obszary ulegają także erozji gleby, czyli procesowi niszczenia gleby polegający na usuwaniu jej części przez wodę (erozja wodna), lub wiatr (erozja eoliczna). ...