Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 9 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... jest znacznie wyżej niż doliny głównej).   Erozja wód lodowcowych W procesie erozji lodowcowej istotne jest działanie wód pochodzących z topniejącego lodowca. Wody płynące z topniejącego ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... i poszerzaniu doliny w procesie zwanym erozją. Działalność erozyjna ma zróżnicowane natężenie w poszczególnych odcinkach biegu rzeki. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym. Ruch ...

Budowa gleby

... roślinności naturalnej, przerywa bowiem obieg materii organicznej. Okresowo pozbawiona roślinności gleba znacznie łatwiej ulega erozji, tj. spłukiwaniu i wywiewaniu.   Zapamiętaj: Erozja ...

Produkcja energii elektrycznej na świecie

... dolnego za pomocą turbin wodnych. Na skutek budowy zapór wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych zwiększa się erozja wgłębna. Jest to spowodowane znaczną siłą erozyjną, którą posiada spiętrzona woda. ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... pola uprawne na terenie Sahelu, również inne szkodniki bariera gleb - ich erozja i degradacja, niewystarczająca powierzchnia upraw większa koncentracja ziemi w rękach obszarników (np. latyfundia ...

Produkcja owoców na świecie

... zielną (byliną), o wysokości kilku metrów, wyrastającą z podziemnych kłączy. Wymagania glebowe tej rośliny nie są zbyt duże. Chroni ona natomiast glebę przed erozją i w bardzo małym stopniu ją wyczerpuje. ...

Źródła wód

... jest rozcięta przez powierzchnię terenu. Rozcięcie to zachodzi zwykle na granicy z podstawą warstwy wodonośnej. Może być ono spowodowane erozją występującą w pewnych rodzajach skał. Wypływy warstwowe to ...

Regiony rolnicze w Polsce

... krajobraz pojezierny i zaznacza się silnie erozja gleb. Klimat jest tu łagodny i wilgotny, a okres wegetacyjny stosunkowo długi. Gleby posiadają kompleksy żytnie bardzo dobre, dobre i słabe. Niewielki ...

Gleby w Polsce

... zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Znaczne obszary ulegają także erozji gleby, czyli procesowi niszczenia gleby polegający na usuwaniu jej części przez wodę (erozja wodna), lub wiatr (erozja eoliczna). ...