Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 3

Rzeźbotwórcza <span class="highlight">dział</span>alność wiatru&#160;...

... drobnej frakcji i suchy. Działalność wiatru jest najbardziej intensywna tam, gdzie szata roślinna jest uboga lub nie ma jej wcale. Duże wahania dobowe temperatur w obszarach pustynnych, sięgające nawet ...

Wielkie Góry Wodo<span class="highlight">dział</span>owe&#160;...

Wielkie Góry Wododziałowe zajmują wschodnią część Australii i są najwyżej wyniesioną częścią kontynentu. Ciągną się z północy na południe od przylądka Jork na półwyspie Jork po Cieśninę Bassa, na długości ...

Po<span class="highlight">dział</span> polityczny świata&#160;...

... i społeczno-ekonomicznego obrazu współczesnego świata. Państwo jest terytorialną i suwerenną organizac­ją, działającą w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkałych określone ...

Rozwój ludności w Azji

... w historii udział w globalnym zaludnie­niu Ziemi, wynoszący 67,7%. Cł. tego przy­czyną był wyjątkowo wysoki wzrost demogra­ficzny Chin  z ok. 100 min w 1 750 do 370 min w 1850; ich mieszkańcy stanowili ...

Górnictwo w Europie

... większość mieszkańców Europy była zatrudniona w rolnictwie. Rolnictwo było głównym działem gospodarki i dla wielu jedynym źródłem zaopatrzenia w żywność. Gdy nadchodziły lata nieurodzajów, a zbiory gwałtownie ...

Madagaskar

... z osadami lodowcowymi. Na dużych obszarach występują skały wulkaniczne. Działalność wulkaniczna na Madagaskarze trwała praktycznie przez cały trzeciorzęd. W rzeźbie powierzchni Madagaskaru dominuje ...

Himalaje

... składają się z wielu pasm i masywów górskich porozdzielanych głębokimi dolinami poprzecznymi i podłużnymi obniżeniami, dającymi podstawy do wielu bardziej szczegółowych podziałów gór . W całości mają typową ...

Karakorum

... i wznoszą na zachodnim skraju Wyżyny Tybetańskiej. Stanowią dział wodny oddzielający dorzecze Indusu leżące w zlewisku Oceanu Indyjskiego od bezodpływowych obszarów Azji Środkowej. Karakorum należy do ...

Kamczatka

...  Wulkan Bezimienny na Kamczatce Jest to jeden z najaktywniejszych wulkanicznie regionów na Ziemi. Większość wygasłych już wulkanów rozpoczęła działalność w pliocenie. Łączna liczba występujących tam ...

Roślinność w Azji

... borówek, bażyny, bagna oraz rosnącym udziałem drzew, głównie karłowatej brzozy, wreszcie tundrę lesistą, nazywaną także lasotundrą, z rzadkimi brzozowymi zagajnikami. Południowa granica tundry to zarazem ...

Pireneje

... udział mają mezozoiczne wapienie, co sprzyjało rozwojowi krasu - wapienne bezwodne płaskowyże usiane lejami, krasowe wąwozy itp. Znajduje się tam m. in. znana jaskinia Pierre-Saint-Martin, jedna z najgłębszych ...

Alpy

... Szczególne piętno nadały Alpom w czwartorzędzie kilkakrotne zlodowacenia. Podczas maksymalnego zasięgu lodowce pokrywały około 40 tys. km2. Wynikiem działalności lodowców jest rzeźba alpejska: cyrki i ...

Zjawiska krasowe

... przepuszczalności skał. Jeżeli wody występują to w postaci jezior wypełniających zagłębienia terenu lub cieków płynących w głębokich jarach i wąwozach. Formy krasowe W wyniku jego działania powstają ...

Grawitacyjne ruchy masowe

... skutki. Przemieszczane się mas skalnych po powierzchni Ziemi wywołane jest przede wszystkim przez działanie siły ciężkości. Wraz ze wzrostem kąta nachylenia zbocza wzrasta wartość składowej równoległej ...

Wietrzenie skał

Skały eksponowane na powierzchni ziemi są stale narażone na oddziaływanie wody, powietrza, organizmów żywych, na zmiany temperatury powietrza, wilgotności i innych czynników środowiska naturalnego. Zmiany ...

Antarktyda

... Na półwyspy przypada 2,3% powierzchni całkowitej, a udział przybrzeżnych wysp w powierzchni kontynentu nie przekracza 1% . Wielkością wyróżnia się tylko Półwysep Antarktyczny rozdzielający morza Bellingshausena ...