Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Góry Dynarskie

... Adriatyckiego i ma strukturę płaszczowinową. Zbudowana jest z grubych skał mezozoicznych i paleogeńskich wapieni i dolomitów, a ich pas nadmorski, wliczając także wyspy Dalmacji, to sfałdowane utwory neogeńskiego ...

Zjawiska krasowe

Część skorupy ziemskiej zbudowana jest ze skał, które podlegają rozpuszczaniu przez wodę. Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Woda, która nie zawiera ...

Budowa gleby

... (wapieni, dolomitów, gipsów) na proces glebotwórczy jest tak silny, że w warunkach klimatycznych sprzyjających procesom bielicowania nie powstają poziomy wymywania i wmywania. Skały w procesie wietrzenia ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... Góra), oraz krakowskim (okolice Krzeszowic). Marmur to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, lub też rzadziej dolomitów. W Polsce wydobywany jest wyłącznie w Sudetach, przede wszystkim ...

Budowa geologiczna Polski

... naszego kraju został objęty morzem i powstały wtedy wapienie margle i dolomity. Na Wyżynie Śląskiej wytworzyły się dolomity kruszconośne, w których występowały złoża cynku i ołowiu. Już od początku jury ...

Minerały

... tlenki (np. kwarce) i węglany (np. kalcyt dolomit). Stanowią one w sumie 99 % masy całej skorupy ziemskiej. Z gospodarczego punktu widzenia istotne są również minerały, które stanowią surowce do produkcji ...

Wody podziemne w Polsce

... porowatych, lub spękania w skałach litych. Innym rodzajem wód szczelinowych są wody krasowe, które występują w skałach węglanowych (wapieniach, dolomitach), oraz gipsach, lub anhydrytach. Działalność wód ...

Rodzaje skał

... miki), niektóre tlenki (np. kwarce) i węglany (np. kalcyt dolomit). Stanowią one w sumie 99 % masy całej skorupy ziemskiej. Z gospodarczego punktu widzenia istotne są również minerały, które stanowią surowce ...