Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

... na zawietrznych grząski i przesypujący się. Nawet najmniejsza przeszkoda powoduje zatrzymanie się piasku przesypywanego przez wiatr i usypanie się wydmy. Wydmy różną wysokość (dochodzącą do 500 metrów) ...

Turystyka na świecie

... wypoczynkowych lub poznawczych, jak i tych, których celem jest załatwianie interesów, stała się poważnym źródłem dochodów dla wielu państw, regionów, a przede wszystkim miast. Rozwojowi ruchu podróżnych ...

Handel zagraniczny Polski

... uzyskiwania wcześniej wymaganych koncesji. Suma dochodów uzyskiwanych ze  sprzedaży towarów oraz kosztów ponoszonych na zakup towarów zagranicą w okresie roku nazywana jest wartością obrotów handlu ...

Handel zagraniczny na świecie

... tych państw. Popyt wewnętrzny stał się tu podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, z uwagi przede wszystkim na dużą liczbę dysponującej wysokimi dochodami ludności. Mimo że ciągle w handlu międzynarodowym ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... i kosztu zakupu obcych usług niematerialnych). Produkt narodowy brutto jest to produkt krajowy brutto powiększony o dochody z tytułu własności za granicą. Powyższe wskaźniki, pomocne dla przybliżonej oceny ...

Transport samochodowy w Polsce

... Dlatego biegną one przez centra miejscowości, dochodzą do poszczególnych wsi i majątków. Dla ruchu samochodowego są one mniej dogodne z uwagi na zabudowę przydrożną, liczne zakręty, zwłaszcza na terenach ...

Produkcja zwierzęca na świecie

... ten jest zwykle słabo rozwinięty. Wzrost znaczenia hodowli zwierząt jest więc ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym. W miarę zwiększenia dochodów ludności, a tym samym i stopy życiowej społeczeństw, ...

Historia Geografii

... w okresie wczesnego średniowiecza, tzn. do VIII w. n.e., dochodzą poglądy zawarte w Biblii oraz teologia. Krzewiła ona własne poglądy filozoficzne.  Do Biblii musiały również stosować się nauki geograficzne, ...