Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 6 znalezionych pozycji.

Antarktyda

...  występują rów nież w Górach Ellswortha (w tym góra Vinson), rozcięte głębokimi dolinami, gdzie miąższość lodu przekracza 4000 m. Środkową część Antarktydy Zachodniej zajmuje Równina Byrda z głęboką depresj ...

Położenie geograficzne Azji

... najgłębsza depresja (rów Morza Martwego) i najgłębsza kryptodepresja (dno jeziora Bajkał). Ze względu na ogromną rozciągłość południkową wyróż­nia się w Azji wszystkie strefy klimatyczne i większość typów ...

Sahara

... oraz na północy, u podnóży Atlasu Saharyjskie- go - Kotlina Pólnocnosaharyjska (odpowiadająca syneklizie algiersko-tunezyjskiej), z depresją Szatt Malghir (26 m p.p.m.). Wąska nizina ciągnie się wzdłuż ...

Kotlina Konga

... systemu rzecznego (drugiego na Ziemi po Amazonce) z koncentrycznym układem sieci rzecznej typowym dla wielkich afrykańskich kotlin. Najniższa część dna kotliny (Wielka Depresja Centralna) znajduje się ...

Budowa mórz i oceanów

... w kształcie pierścienia otaczającego centralną depresję. Depresja nazywana laguną może być częścią wyłonionej wyspy, stanowić niewielki, lecz odrębny zbiornik wodny lub też być połączona z morzem. Atol ...

Formy polodowcowe w Polsce

... bocznych. Rzeźba naszego kraju charakteryzuje się nachyleniem z obszaru południowego- wschodu ku północnemu zachodowi. Niziny zajmują około 91 % powierzchni Polski. Najniżej położone miejsce to depresja ...