Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Różnice czasu na Ziemi

Położenie punktu (miejsca obserwacji) na kuli ziemskiej wyznacza się za pomocą współrzędnych geograficznych, tj. szerokości i długości geograficznej. Osiami tego układu współrzędnych są równik, oddzielający ...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

...  także odnotowuje się najdłuższy dzień w roku, oraz najkrótszą noc. Dzień ten nazywany jest przesileniem letnim. Długość trwania dnia rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznych północnych. Na półkul ...

Odwzorowanie kartograficzne

... część powierzchni kuli będzie niemal identyczna z przylegającą do niej płaszczyzną. Zniekształcenia wywołane przez przedstawienie kuli, bądź elipsoidy na płaszczyźnie mogą polegać na: zmianie długości ...

Źródła informacji geograficznej

... System) - system nawigacji satelitarnej obejmujący swym zasięgiem całą Ziemię, umożliwia m.in. określenie długości i szerokości geograficznej oraz wysokości każdego punktu na świecie materiały audiowizualne ...

Odkrycia Geograficzne

... był Ibn Battuta. Tylko nieco od niego wcześniejszy podróżnik włoski Marco Polo może z nim rywalizować co do rozległości swych wędrówek, długości ich trwania oraz bogactwa obserwacji. Poza rodzimą Afryką ...

Temperatura powietrza w Polsce

... się od  ok. 60 dni na zachodzie kraju do ok. 110 dni w północno- wschodnich krańcach Polski. Dla rolnictwa, sadownictwa i warzywnictwa bardzo istotne znaczenie ma długość okresu wegetacyjnego, czyli ...

Klimat w Polsce

... części Polski, z powodu większej długości dnia w tej części kraju o tej porze roku. Największe roczne sumy promieniowania słonecznego odnotowuje się w południowo- wschodniej Polsce, natomiast najmniejsze ...

Ruch obrotowy Ziemi

... w Paryżu. Aby ruch wahadła dał się dobrze śledzić, ciężka kula żelazna o cię­żarze 28 kg została zawieszona na stalowym dru­cie długości 67 m. Wahadło było puszczone swobodnie. Liczni świadkowie mogli ...