Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 5 znalezionych pozycji.

Różnice <span class="highlight">czas</span>u na Ziemi&#160;...

... okręgami o obwodzie malejącym od równika biegunów. Zgodnie z geometrią sferyczną południki i równoleżniki przecina się zawsze pod kątem 90°. Rachuba czasu na kuli ziemskiej Od niepamiętnych czasów ...

Gleby w Afryce

... zastępowane wyżej przez torfiaste gleby łąk wysokogórskich. Dalej od równika, pod widnymi lasami i sawannami, występują czerwone gleby ferralitowe, miejscami silnie zerodowane i ukazujące wówczas na ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... opadach lasy te przechodzą w kolczaste zarośla. Sawannę, formację charakterystyczną dla strefy podrównikowej, porastają przede wszystkim różne gatunki traw i roślin zielnych oraz mniej liczne gatunki drzew ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... zakolami rzekę. Te ruchy powietrza wykryte zostały podczas II wojny światowej przez pilotów amerykańskich. Na tych szerokościach geograficznych część powietrza opada powodując powstawanie zwrotnikowych ...

Strefowe oświetlenie Ziemi

... Słońca w ciągu roku w tej strefie są na równiku i dochodzą tylko do ok. 23°, zwiększają się ku zwrotnikom, gdzie sięgają ok. 47°. Niewielkie są też różnice w czasie trwania dnia i nocy - na równiku przez ...