Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 6 znalezionych pozycji.

Gleby w Ameryce Południowej

... (w klimacie podzwrotnikowym i ciepłym umiarkowanym) występują oglejone gleby łąkowe, próchniczne gleby łąkowe, gliniaste gleby ciemnopróchniczne oraz czarnoziemy. W zachodniej, suchej części Pampy występują ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... głównie na wiosnę, na utworach zasobnych w wapń, a zwłaszcza na lessach, pod roślinnością stepową rozwinęły się czarnoziemy. Roślinność stepu bujnie rozwija się na wiosnę. Latem przy niedoborze wilgoci ...

Gleby na świecie

... czarnoziemy, kasztanowe. Rozwinął się na nich najważniejszy na świecie obszar upraw roślin zbożowych (pszenicy, jęczmienia, kukurydzy), buraka cukrowego, roślin oleistych. Obejmuje on w Eurazji obszar ...

Uprawa pszenicy na świecie

... zboża doskonale nadają się czarnoziemy, gleby brunatne, lessy, oraz najbardziej urodzajne mady rzecz­ne. Przy odpowiednim nawożeniu może być uprawiana także na glebach słabszych. Pszenica nie znosi zbyt ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... i dolinach rzek na obszarach sandrowych.   Żyzność gleb w Polsce klasa gleby przykłady gleb % powierzchni kraju I (najlepsza) czarnoziemy, mady, rędziny i gleby brunatne ...

Gleby w Polsce

... się gleby brunatne. Natomiast na podłożu bogatym w sole mineralne powstały żyzne czarnoziemy. Gleby strefowe zajmują około ¾ terytorium naszego kraju Największą powierzchnię w kraju ok. 82 % zajmują gleby ...