Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 9 znalezionych pozycji.

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... również w gady i wilgociolubne płazy. Strefa klimatu podrównikowego W strefach klimatu podrównikowego występują różne typy lasów lub sawann oraz duża różnorodność gleb, np. czerwone laterytowe, czarne ...

Gleby na świecie

... występują w Ameryce Środkowej, Amazonii, Afryce Równikowej, oraz w północnej Australii. Czarne gleby tropikalne rozwinęły się na sawannach i preriach, ze skał magmowych.     Gleby astrefowe ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... (wytworzone z lessów), niektóre czarne ziemie 0,4 II (bardzo dobra) gleby takie jak w klasie I, niektóre gleby brunatne i płowe 2,9 III (dobra) gleby brunatne ...

Podstawy astronomii

... objętości i tak silne przyciąganie, że nic nie jest w stanie jej opuścić, włączając w to światło. Z czarnej dziury nie może się wydostać ani energia, ani też materia, ponieważ wszystkie drogi ucieczki ...

Rasy na świecie

... lekko faliste, cera jasna lub oliwkowa (w zależności od natężenia promieniowania słonecznego). ciemny odcień skóry, czarne, grube i najczęściej wełniste włosy. skóra w odcieniu żółtym, ...

Źródła informacji geograficznej

... np. wody są czarne, szata roślinna czerwona, (por. np. zdjęcia satelitarne w Geograficznym atlasie Polski i w Atlasie zdjęć satelitarnych Polski). W celu pozyskiwania wiedzy geograficznej pomocne są ...

Odkrycia Geograficzne

... je w dziełach swych uczonych. Ich zakres zainteresowań geograficznych ograniczał się początkowo do krajów leżących nad Morzem Śródziemnym oraz na pobrzeżach Morza Czarnego, gdzie powstały liczne kolonie ...

Gleby w Polsce

... podatne na erozję. Czarnoziemy występują wyspowo na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Małopolskiej, oraz na Przedgórzu Sudeckim i Przedgórzu Karpackim. Czarne ziemie należą do bardzo urodzajnych gleb. ...

Konflikty zbrojne na świecie

... wydzielenie regionów zamieszkałych przez przedstawicieli rasy czarnej Ameryka Południowa Falklandy spór o przynależność wysp między Argentyną i Wielką Brytanią - status tego ...