Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 3

Gęstość zaludnienia w Azji

... zbieractwo i myślistwo, z lokalnymi ośrodkami przemysłu wydobywczego i częściowo przetwórczego, zamieszkiwane są przez ok. 25 min osób, co stanowi zaledwie 0,7% ludności Azji. Przy średniej gęstości zaludnienia ...

Rozwój ludności w Azji

Długotrwały proces zasie­dlania Azji, który na szerszą skalę zaczął się rozwijać już ok. 100 tys. lat temu w jej zach. części, w wyniku czego przed mniej więcej 40 tys. lat migrujące ludy pierwotne osiągnęły ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... części: dno - dolna, płaska część doliny (niektóre doliny nie mają płaskiego dna) zbocza - pochyłe części doliny koryto - miejsce, gdzie obecnie płynie woda łożysko rzeki - część dna doliny zalewana ...

Jeziora w Azji

... (1620 m), położone w południowej części Wyżyny Środkowosyberyjskiej, w obrębie młodego, neogeńskiego ryftu, a także leżące w środkowej Azji jeziora: Bałchasz oraz Ałakol i Sasykkol (leżące w obrębie tej ...

Zwierzęta na świecie

... Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej. Występują tu tylko dwie rodziny ssaków endemicznych. Są to ślepce i selewinki. W południowej części występują niedźwiedzie, rysie, jelenie, ...

Turystyka na świecie

... bezpośrednio i pośrednio ok. 340 mln osób. W najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców krajach świata w turystyce jest dziś zatrudnionych 2-krotnie więcej osób niż w rolnictwie. Wzrost zatrudnienia ...

Organizacje międzynarodowe

... granicach zewnętrznych regulują porozumienia z Schengen (Luksemburg) z lat 1985 i 1990. Mają one charakter międzypaństwowy, dotyczą tylko państw sygnatariuszy i zasadniczo nie są częścią polityki Unii ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... często jest stosowana jako miara poziomu dobrobytu przeciętnego obywatela. Najczęściej obecnie stosowaną syntetyczną miarą poziomu rozwoju gospodarczego jest właśnie produkt krajowy brutto (Gross Domestic ...

Transport lotniczy

... Przewozy transportem lotniczym są głównie dokonywane przez towarzystwa lotnicze państw, w których najlepiej rozwinęła się ta gałąź transportu. Przewoźnicy narodowi są w całości lub częściowo własnością ...

Transport śródlądowy

... zaś dla kolei i częściowo także dla transportu rurociągowego. Żegluga śródlądowa rozwijała się najszybciej w Europie w dorzeczach Renu i Wołgi, w Ameryce Północnej w dorzeczu Missisipi oraz, ostatnio, ...

Transport wodny

...  Odrębny zespół tworzą specjalistyczne porty przeładunkowe ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Porty te, najczęściej dysponujące tylko pomostami wychodzącymi w morze, osiągały ogromne wartości przeładunków. ...

Transport przesyłowy na świecie

... Rurociągami przesyła się we współczesnej gospodarce świata najczęściej ropę naftową i gaz ziemny. Średnia odległość przesyłania rzadko przekracza kilkaset kilometrów, chociaż  niektóre rurociągi osiągają ...

Transport lądowy

... infrastruktury drogowej). Rozwój transportu samochodowego nastąpił w XX w. Pojazdy samochodowe zaczęły wypierać wozy ze zwierzęcą siłą pociągową, a następnie częściowo także transport kolejowy i wodny ...

Transport lądowy

... hałas, wypadki drogowe, niszczenie infrastruktury drogowej). Rozwój transportu samochodowego nastąpił w XX w. Pojazdy samochodowe zaczęły wypierać wozy ze zwierzęcą siłą pociągową, a następnie częściowo ...

Regiony przemysłowe na świecie

... się tu proces rozwoju gospodarki typu europejskiego. W okresie, w którym ludność zasiedlająca Stany Zjednoczone skupiała się głównie na wschód od Appalachów. Położone w tej części Stanów Zjednoczonych ...

Produkcja energii elektrycznej na świecie

... i, coraz częściej, gaz ziemny. Elektrownie te zużywają 65-70 % wydobywanego w świecie węgla kamiennego i 95 % węgla brunatnego. W Polsce 97 % energii produkowane jest w elektrowniach cieplnych. W okresie ...

Niekonwencjonalne źródła energii

... częściej stosowana zarówno na świecie jak i w Polsce, co spowodowane jest wzrastającym zainteresowaniem energią niekonwencjonalną. Energia słoneczna pochodzi z promieni słonecznych docierających ...

Wydobycie ropy naftowej na świecie

... kosztów (ropa ta jest jednak tańsza od importowanej), w południowej części Kalifornii, w głębi lądu na obszarze stanów: Kansas, Oklahoma, Nowy Meksyk oraz w północnej części Teksasu. Wydobycie ropy naftowej ...

Przemysł na świecie

... nazywamy rewolucjami przemysłowymi. Do tej pory najczęściej mówi się o trzech rewolucjach przemysłowych: Pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce w końcu XVIII w. i trwała do II połowy XIX w. Największe ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... i umysłowe człowieka. W dużym stopniu dotyczy to dzieci, co najczęściej powoduje zmniej­szenie normalnych zdolności umysłowych w okresie późniejszym. Warunkiem prawidłowego odżywiania się jest też dostateczna ...