Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 12 znalezionych pozycji.

Azorski, Wyż

... i 30°N zimą, w lecie kształtuje pogodę w pd. i zach. cz. Europy, sporadycznie nawet w Polsce; cyrkulacja powietrza wokół W. A. jest napędem wielkiego wiru prądów oceanicznych: Północno- równikowego, Zatokowego ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... tworzącej zwartej pokrywy. Pustynie stanowią ok. 4 mln km2, co stanowi 1/3 powierzchni lądowej. Podstawową przyczyną powstawania pustyń jest cyrkulacja atmosferyczna. Na równiku silnie ogrzane powietrze ...

Rodzaje chmur

... się, a cyrkulacja wprowadza do niego chłodniejsze powietrze z otoczenia, co w wyniku prowadzi do jego osłabienia i wreszcie zanika. Jeśli nawet prąd termiczny osiągnie poziom kondensacji, ruch nie zanika ...

Cyklony tropikalne

...  bardziej oddalonych od równika, gdyż do prędkości związanej z cyrkulacją cykloniczną dodaje się tam prędkość przemieszczania samego układu. Centrum czyli w tzw. oku cyklonu o średnicy do kilkudziesięci ...

Monsuny

... przeważających kierunków wiatru na przeciwne, bądź zbliżone do przeciwnych. Taki układ nazywa się cyrkulacją monsunową. W szerokościach międzyzwrotnikowych przyczyna tej zmiany związana jest z wysokością ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... Cyrkulacja pasatowa i antypasatowa zwana jest także cyrkulacją międzyzwrotnikową. Obszar ten odznacza się względną stałością typów pogody, który zakłócany jest jedynie poprzez cyklony tropikalne. Pomiędzy ...

Wiatry stałe - Pasaty

... powietrza w skali Ziemi zwanym globalną cyrkulacją powietrza, duże znaczenie odgrywa także pionowy ruch powietrza, który nazywamy konwekcją. Spowodowany jest on zróżnicowaną temperaturą powietrza, różnym ...

Rozkład opadów na Ziemi

Bardzo istotny wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych ma ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi. Stałe wiatry przenoszą wilgotne powietrze w głąb lądu a suche w stronę oceanu. W równikowej strefie ...

Obieg wody w przyrodzie

... wody powierzchniowe. Intensywność poszczególnych elementów obiegu związana jest z dopływem ciepłą, cyrkulacją atmosferyczną, oraz z charakterem podłoża. Parowanie jest to proces polegający na oderwaniu ...

Temperatura powietrza w Polsce

... a więc także z różnicą w kącie padania promieni słonecznych. Zimowy spadek temperatury z zachodu na wschód jest uwarunkowany cyrkulacją atmosferyczną. Na wschodzie kraju ujawniają się zimą cechy kontynentalizmu ...

Wiatry w Polsce

Pozioma różnica ciśnienia wywołuje poziomy ruch powietrza czyli wiatr. Kierunki wiatru w Polsce związane są  z ogólną cyrkulacją atmosferyczną średnich szerokościach geograficznych. Podobnie jak to ma ...

Klimat w Polsce

Klimat naszego kraju, podobnie jak klimat Europy kształtowany jest przez ogólną cyrkulację mas powietrza. Dużą rolę odgrywa tu także dopływ promieniowania słonecznego. Podstawowymi czynnikami fizycznogeograficznymi ...