Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Rozwój ludności w Azji

... w najludniejszych krajach: Chinach oraz Indiach. Nałożyły się na to czynniki natury przyrodniczej  powodzie, cyklony, klęski głodu, o katastrofalnych dla gospodarek tych państw skutkach, oraz epidemie ...

Ocean Atlantycki

... sześćdziesiątkami. Na obu półkulach w strefie międzyzwrotnikowej występują pasaty. Jest to także obszar formowania się cyklonów tropikalnych, które pełnię rozwoju osiągają nad zachodnim Atlantykiem, Morzem ...

Klimat w Australii

... części kontynentu. Na południowym wschodzie zastępują je burze pyłowe. Do wybrzeża północno-wschodniego Australii docierają kilkakrotnie w roku cyklony tropikalne, nazywane willy-willy. Często towarzyszą ...

Cyklony tropikalne

Powstawanie cyklonów tropikalnych związane jest z układem niskiego ciśnienia, w którym nie występują fronty atmosferyczne. Niezbędnym warunkiem do powstania tych ruchów powietrza jest osiągnięcie przez ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... Cyrkulacja pasatowa i antypasatowa zwana jest także cyrkulacją międzyzwrotnikową. Obszar ten odznacza się względną stałością typów pogody, który zakłócany jest jedynie poprzez cyklony tropikalne. Pomiędzy ...

Źródła informacji geograficznej

... chmur, tworzenie się i ruch cyklonów, zaleganie pokrywy śnieżnej, temperaturę podłoża. Na zdjęciach tych można było rozpoznać tylko obiekty większe niż 1 km x 1 km (dziś rozpoznaj się obiekty rzędu 2-5 ...

Ciśnienie atmosferyczne

... oznaczana jest wektorem, prostopadłym do izobar, skierowanym w stronę niższego ciśnienia W szerokościach umiarkowanych wynosi on G= -2hPa, natomiast w cyklonach tropikalnych jego wartości są najwyższe ...

Ruch obrotowy Ziemi

... północnej cyklony poruszają się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ruch obrotowy wywołuje także przemieszczanie się fal pływów spowodowanych grawitacyjnym ...