Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 16 znalezionych pozycji.

Ogrody botaniczne w Polsce

... w Lubiechowie koło Wałbrzycha. Ciekawo­stką turystyczną (o znaczeniu miejscowym) jest palmiarnia-kawiarnia w Zielonej Górze. Ogrody botaniczne w Polsce Obiekt Miejscowość Województwo ...

Zwierzęta na świecie

... gryzonie, z których najciekawszym jest kapibara. Jest to największy żyjący współcześnie gryzoń, dochodzący do 1,3 metra długości. Kapibary zamieszkują brzegi rzek. Innym pierwotnym gryzoniem udomowionym ...

Powstawanie gleby

... roślinnych i zwierzęcych zwietrzelina nabiera pewną ilość materii organicznej. Gleba jest to cienka, przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca mieszaninę składników stałych, ciekłych i gazowych. ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

Rzeki i jeziora zawsze stanowiły istotne i wygodne szlaki transportu i komunikacji. Dla Wisły, głównego cieku pełniącego funkcje komunikacyjne okresem szczególnej pomyślności było XVI i XVII stulecie. ...

Budowa i typy wulkanów

... (np. leucytu) obtopione na krawędziach powstają z rozdrobnienia i stygnięcia ciekłej lawy lub z pokruszenia starej lawy  w przypadku obtopionych kryształków proces krystalizowania się lawy ...

Znaczenie jezior i ich wykorzystanie przez człowieka

... rozlokowane wzdłuż ich brzegów. Masowy napływ turystów, przy braku odpowiednich oczyszczalni ścieków, bezpiecznych wysypisk przyczynia się do pogarszania stanu czystości jezior. Funkcje przyrodnicze ...

Jeziora

... gdy ciek wodny zostaje zatamowany przez wędrujące wydmy. krasowe- powstałe w zagłębieniach utworzonych wskutek rozpuszczenia węglanu wapnia w skałach. (np. Jeziora Polesia Lubelskiego) reliktowe- ...

Ustroje rzeczne

... również bardzo niekorzystne. Między innymi ze względu na ograniczoną możliwość samooczyszczania się rzeki. Przy nie zmienionej dostawie ścieków, stężenie ich w rzece wzrasta, a rzeki zamiast wody zaczynają ...

Rzeki

... korycie pod wpływem siły ciężkości. W ciągu roku rzeki odprowadzają ponad 30-krotnie więcej wody, niż niosą jej w danej chwili. Wymiana wód rzecznych następuje średnio co 11 dni. Wszystkie cieki wodne ...

Wody podziemne

... a także warunków środowiska. To, że woda występuje w ciekłym stanie skupienia pozwala jej wcisnąć się w najdrobniejsze szczeliny skalne. Lepkość wody, czyli jej tarcie wewnętrzne ogranicza ruch wody w ...

Osadnictwo na świecie

... i odpadów (ścieków). Często stosunki wodne wyznaczały różnorodne funkcje miej­scowości np.: handlowe, transportowe, obronne (np. Brema, Lubeka w Niemczech, Gdańsk w Polsce), a także turystyczne (np. Acapulco ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... Życie ludzi w takich warunkach jest bowiem całkowicie uzależnione od dostaw zewnętrznych. Ponadto, brak większych cieków wodnych, będących źródłami zaopatrzenia w wodę, wykorzystywanych też jako szlaki ...

Ciśnienie atmosferyczne

... natomiast dochodzi do znacznej utraty ciepła, dzięki bezchmurnemu niebu. Brak chmur oznacza, że ciepło promieniując z powierzchni ziemi ucieka w kosmos. Dlatego powierzchnia ziemi i zalegające nad nią ...

Źródła wód

... ciekom powierzchniowym lub zasilając je w ich biegu. Podczas wypływu wody źródlane mają cechy wód podziemnych. W dalszym biegu przybierają one charakter wód powierzchniowych. Pod wpływem działania ...

Obieg wody w przyrodzie

... ciekłym, stałym i gazowym. Dzięki właściwości występowania w warunkach naturalnych w trzech stanach skupienia woda podlega stałemu krążeniu. Proces przechodzenia wody z jednej fazy do drugiej angażuje ...

Wody podziemne w Polsce

... jest, więc jej oczyszczenie. Do wód powierzchniowych jest w Polsce jest odprowadzane 3,2 km3 ścieków przemysłowych i komunalnych. Do rzek dostają się także szkodliwe substancje biogenne wypłukiwane z nawożonych ...