Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

... żwirowego. Pola sandrowe w Polsce występują w Puszczy Kurpiowskiej, Borach Tucholskich, czy w Puszczy Piskiej. Formy polodowcowe Niekiedy koryta rzek płynących pod lodowcem, bądź w jego wnętrzu ...

Klimat w Europie

... wywołuje gwałtowne, porywiste wiatry: mistral wiejący doliną Rodanu, spadający z Masywu Centralnego i Alp ku wybrzeżu Morza Śródziemnego, bora spadający z Gór Dynarskich na dalmatyńskie wybrzeże Morza ...

bora - silny, bardzo suchy i porywisty pn.-wsch. wiatr wiejący z obszarów górskich Płw. Bałkańskiego na wybrzeże Adriatyku, najczęściej w zimie; czasem nazwę tę stosuje się także do podobnego wiatru na wybrzeżu M. Czarnego; może osiągać prędkość 50 m/s; p

bora - silny, bardzo suchy i porywisty pn.-wsch. wiatr wiejący z obszarów górskich Płw. Bałkańskiego na wybrzeże Adriatyku, najczęściej w zimie; czasem nazwę tę stosuje się także do podobnego wiatru ...

Roślinność w Polsce

...  lasy iglaste i mieszane charakterystyczne gatunki drzew to sosna, świerk i jodła w borach mieszanych występuje domieszka dębu, brzozy i topoli rosną w całej Polsce, zajmują 78% powierzchni leśnej ...

Organizacje międzynarodowe

... w wyborach bezpośrednich; Trybunał Sprawiedliwości (z siedzibą w Luksemburgu). Jego podstawowym zadaniem jest kontrola przestrzegania prawa obowiązującego państwa należące do UE, oraz rozstrzyga ...

Koleje w Polsce

... niż tereny zaboru austriackiego. Jednym z  priorytetów po I wojnie światowej było zbudowanie połączeń kolejowych między dawnymi zaborami. Na obszarze dawnego cesarstwa niemieckiego budownictwo nowych ...

Surowce metaliczne na świecie

... spalin, a także w medycynie, do wyrobu naczyń laboratoryjnych oraz w jubilerstwie. Jest to metal występujący w przyrodzie w śladowych ilościach. Z ogólnoświatowego wydobycia platyny  81 % przypada na RPA, ...

Produkcja energii elektrycznej na świecie

... W trakcie budowy przesiedlono 1,4 mln osób. Kilka dużych hydroelektrowni powstało także w Afryce: w Egipcie w Asuanie na Nilu, czy w Mozambiku  w Cabora Bossa na Zambezi. Zbiorniki wodne powstałe podczas ...

Przemysł w Polsce

... z intensyfikacją działalności przemysłowej rozpoczęły się w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku. W Polsce będącej pod zaborami działalność przemysłowa rozwinęła się dopiero w połowie XIX wieku. Rozwój ...

Przemysł na świecie

... uczelni. Zakładają oni własne laboratoria lub stanowią trzon personelu laboratoriów działających w róż­nych firmach. Często komórki badawcze szkół wyższych stanowią część przedsiębiorstw przemysłów wysokich ...

Bora

Bora jest to chłodny, suchy i porywisty wiatr wiejący głównie na wybrzeżu dalmatyńskim. Powstaje najczęściej zimą, gdy nad lądem tworzy się ośrodek wysokiego ciśnienia, a nad morzem przeważa ciśnienie ...

Rasy na świecie

... zajmowali najlepsze ziemie, tereny do­godne pod względem komunikacyjnym, zasobne w bogactwa naturalne. Jedynie biali mieli prawo głosu w wyborach do białych władz krajowych. Murzynom wyznaczano specjalne ...

Lasy w Polsce

... świerk i jodła w borach mieszanych występuje domieszka dębu, brzozy i topoli rosną w całej Polsce, zajmują 78% powierzchni leśnej kraju bory sosnowe: np. Bory Tucholskie, Puszcza Kampinoska, bory ...

Gleby w Polsce

... udziale roślinności borów. Z uwagi na kwaśny odczyn i niską urodzajność gleby te rzadko wykorzystywane są w rolnictwie. Gleby te są najczęściej porośnięte borami iglastymi. Czarnoziemy zajmują 1 % ...

Ruch obiegowy Ziemi

... można obliczyć stosunek prędkości Ziemi na orbicie dokoła Słońca do prędkości światła, a znając prędkość światłaz po­miarów laboratoryjnych, obliczamy ze znanego stosunku  prędkość.Z rachunków tego rodzaju ...