Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 26 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Antarktyda

... polarnik, Charles Wilkes. Antarktyda Jest to kontynent niezwykły, jedyny położony wokół bieguna geograficznego Ziemi i otoczony przez trzy oceany (Atlantycki, Indyjski i Spokojny). W 99% pokrywa ...

Klimat w Europie

... leżą w strefie klimatów okołobiegunowych. Średnia temperatura powietrza w miesiącu najcieplejszym nie przekracza tam 10°C i roczną sumą opadów atmosferycznych, głównie w postaci śniegu, nie przekraczającą ...

biegun geograficzny

biegun geograficzny - punkt na powierzchni Ziemi, przez który przechodzi oś ziemska, w którym zbiegają się południki, najbardziej oddalony od równika. Istnieją 2 b.g.: pn. na O. Arktycznym zdobyty ...

Piętra roślinne w górach

... występują fragmenty muraw alpejskich, a wyżej rośliny poduszkowe oraz mchy i porosty. W strefie klimatów okołobiegunowych roślinność górska reprezentująca piętro alpejskie jest bardzo zbliżona do roślinności ...

Prądy morskie

... zdążają ku biegunom i dają początek Prądom Zatokowemu i Brazylijskiemu na Atlantyku, Kuro-Siwo i Wschodnioaustralijskiemu na Pacyfiku. Na szerokościach geograficznych około 45° zbaczają one na wschód i ...

Skład chemiczny wód morskich

... wód morskich występuje w strefie zwrotnikowej ze względu na: duże parowanie niewielkie opady mały dopływ wody słodkiej z rzek Zasolenie maleje ku biegunom ze względu na: niewielkie parowanie ...

Rodzaje mgły

... znajduje się 99 % ziemskiej pary wodnej. Ogólnie można przyjąć, że ilość pary wodnej w powietrzu zmniejsza się od równika w stronę biegunów. W strefie równikowej w 1 m3 powietrza utrzymuje się średnio ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... rozpręża się i unosi ku górze Ruch obrotowy Ziemi powoduje zmianę kierunku przemieszczania się powietrza i powstanie 5 stref cyrkulacji powietrza: międzyzwrotnikowa, dwie umiarkowane, dwie podbiegunowe. ...

Bilans cieplny Ziemi

... międzyzwrotnikowa posiada dodatni bilans cieplny. W strefie umiarkowanej bilans ten jest dodatni w lecie a ujemny w zimie. Strefy podbiegunowe odznaczają się ujemnym bilansem cieplnym. Głównie dzięki ...

Różnice czasu na Ziemi

... przyjmuje wartości od 0° na równiku do 90°N na biegunie północnym i 90°S na południowym. Szerokość Geograficzna Długością geograficzną nazywamy dwuścienny kąt zawarty pomiędzy półpłaszczyznami ...

Strefowe oświetlenie Ziemi

Zwrotniki i koła podbiegunowe wyznaczają na Ziemi strefy charakterystycznych zmianach warunków oświetlenia w ciągu roku. Wyróżnia się 5 stref oświetlenia. Strefa międzyzwrotnikowa, która rozciąga ...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

... natomiast wschodzi ono na południowym wschodzie a zachodzi na południowym zachodzie. Tylko w dniach 21 marca i 23 września Słońce zarówno w Krakowie jak i na całej Ziemi (z wyjątkiem biegunów) wschodzi ...

Kształt i rozmiary Ziemi

... Pomiary przeprowadzone jeszcze w XVIII w. wykazały, że Ziemia nie jest idealną kulą. Obliczono, że jej promień biegunowy jest krótszy o 21 km od promienia równikowego. Uznano, że Ziemia ma kształt elipsoidy ...

Położenie Polski

... Z uwagi na położenie Polski pomiędzy kołem podbiegunowym a Zwrotnikiem Raka, nad terytorium naszego kraju zachodzi intensywna wymiana mas powietrza. Efektem przejściowości klimatu Polski jest zróżnicowanie ...

Odwzorowania Umowne

... odwzorowaniach pseudowalcowych są liniami krzywymi różniącymi się w zależności od założenia danego odwzorowania. W siatkach pseudowalcowych południki są przedstawione jako linie krzywe. Często także bieguny ...

Odwzorowania Stożkowe

... równoleżnika. Biegun odwzorowuje się w tej siatce jako łuk koła, zniekształcenia są natomiast niewielkie. Siatka ta służy do przedstawiania obszarów o średnich szerokościach geograficznych i jest często ...

Odkrycia Geograficzne

...  prowadziła do dwubiegunowego rozwoju świata podzielonego na silnie rozwinięty obszar północnoatlantycki oraz słabo rozwinięte południe. Ten model gospodarki światowej przetrwał do początku XXI wieku. Ju ...

Temperatura powietrza na Ziemi

... okresie lata i jedno minimum podczas zimy.  W miarę wzrostu szerokości geograficznej od zwrotników, systematycznie maleją maksymalne temperatury powietrza. Na obszarach okołobiegunowych podczas dni i nocy ...

Rozkład opadów na Ziemi

... z kierunkiem wiatrów zachodnich. W strefie podbiegunowej występują czasze wysokiego ciśnienia, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój opadów. Podstawowym źródłem wilgoci na Ziemi są zbiorniki wodne. ...

Ciśnienie atmosferyczne

... kołami podbiegu nowymi; strefy wysokiego ciśnienia występujące za kołami podbiegunowymi. Najwyższą na świecie wartość ciśnienia atmosferycznego zarejestrowano 19 grudnia roku 2001 w miejscowości ...