Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

batolit

batolit - forma występowania intruzji skał magmowych głębinowych, gł. granitu, w płytkie warstwy skorupy ziemskiej, mająca znaczne rozmiary (setki km2) wzrastające z głębokością, nieregularny kształt ...

Budowa i typy wulkanów

... pokrywy lawowe wspomniane trapy bazaltowe. Jeśli magma batolitu podniesie się, może się zdarzyć, że przetopi skały skorupy ziemskiej i przedrze się na powierzchnię na dużym obszarze. Wtedy zachodzi ...

Plutonizm

... najczęściej granitoidów, gdzie skały nadległe rozpierane są przez ich wielką masę, a podstawa jest nieosłonięta, noszą nazwę batolitów. Największy batolit znajduje się w północnej części Kordylierów. Ma ...