Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 18 znalezionych pozycji.

b<span class="highlight">atol</span>it &#160;...

batolit - forma występowania intruzji skał magmowych głębinowych, gł. granitu, w płytkie warstwy skorupy ziemskiej, mająca znaczne rozmiary (setki km2) wzrastające z głębokością, nieregularny kształt ...

<span class="highlight">atol</span> &#160;...

atol - wyspa koralowa owalnego kształtu lub ciąg wysp, otaczające centralnie położoną płytką lagunę i opadające stromymi stokami na zewnątrz. Cz. lądowa atolujest wąska (do 1 km), natomiast średnica ...

Jeziora w Azji

Jeziora. W Azji występuje większość typów genetycznych jezior znanych na Ziemi. Grupują się one w kilku regionach: na północnej Syberii, w obrębie wyżyn: Anatolijskiej, Armeńskiej, Tybetańskiej i Mongolskiej ...

Mijejsca pielgrzymkowe w Polsce

... Śnieżnika.W polskiej katolickiej tradycji religijnej sanktuaria są związane przede wszystkim z postacią Matki Boskiej. W czasie rozbiorów były one elementem podtrzymującym narodowe uczucia patriotyczne, ...

Turystyka na świecie

... Rozwój turystyki niesie ze sobą liczne zagrożenia. Napływ turystów powoduje nasilenie patologii społecznych (prostytucja, przestępczość, narkotyki) i przejmowanie przez ludność miejscową obcych kulturowo ...

Uprawa owsa, żyta prosa i sorga na śwecie

... i Padańska, Wyżyna Bawarska, Ukraina, Powołże w Rosji w Azji - Niziny: Chińska, Mandżurska i Gangesu, północny Kazachstan, Pendżab w Indiach i Pakistanie, Anatolia w Turcji w Afryce - delta Nilu i ...

Uprawa pszenicy na świecie

... jez. Bajkał w Rosji i dalej w Chinach od Niziny Mandżurskiej po Nizinę Chińską i Mongolię Wewnętrzną, ponadto pas od Wyżyny Anatolijskiej (Turcja), po północną część Wyżyny Irańskiej i Mezopotamii, a także ...

Budowa i typy wulkanów

... pokrywy lawowe wspomniane trapy bazaltowe. Jeśli magma batolitu podniesie się, może się zdarzyć, że przetopi skały skorupy ziemskiej i przedrze się na powierzchnię na dużym obszarze. Wtedy zachodzi ...

Plutonizm

... najczęściej granitoidów, gdzie skały nadległe rozpierane są przez ich wielką masę, a podstawa jest nieosłonięta, noszą nazwę batolitów. Największy batolit znajduje się w północnej części Kordylierów. Ma ...

Budowa mórz i oceanów

... morską wierzchołkami. Leżą one na głębokości kilkuset metrów. W miarę zapadania się gujoty były nadbudowywane prze korale przeobrażane później w atole. Są to wyspy koralowe, składające się z rafy koralowej ...

Różnice czasu na Ziemi

... przesunięciu dat obchodzenia świąt religijnych w porównaniu ze świętami w Kościele rzymskokatolickim. System liczenia lat w kalendarzu gregoriańskim jest znacznie dokładniejszy niż w kalendarzu juliańskim. ...

Religie na świecie

...  chrześcijaństwo - 33,2 % rzymscy - katolicy - 18,8 % protestanci - 6,9 % prawosławni - 3,2 % pozostali - 4,3 % islam-17,7 % hinduizm - 13,3 % buddyzm-5,7 % pozostali łącznie z bezwyznaniowymi ...

Urbanizacja

... związanej z anonimowością pojawienie się patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja) zmiana modelu rodziny, rozpad więzi rodzinnych powstawanie dzielnic nędzy wokół niektórych miast ...

Źródła informacji geograficznej

... o środowisku przyrodniczym, ludziach i ich działalności, prowadzi badania terenowe. Meteorolodzy i klimatolodzy pozyskują dane o pogodzie z pomiarów składników pogody na stacjach meteorologicznych. Zebrane ...

Geografia jako nauka

... j warstwie - troposferze. klimatologię- nauka zajmująca się klimatem gleboznawstwo- nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, oraz właściwościami fizycznymi, systematyką, a także możliwościa ...

Migracje ludności

... innych narodów   wzrost przestępczości, patologii społecznej  ...

Urbanizacja

... agresji wzrost znieczulicy społecznej związanej z anonimowością pojawienie się patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja) zmiana modelu rodziny, rozpad więzi rodzinnych powstawanie ...

Konflikty zbrojne na świecie

... Armia Republikańska) skierowana przeciwko Wiel­kiej Brytanii - Irlandia Północna (Ulster) chce przyłączenia do Irlandii (obecnie jest częścią Wielkiej Brytanii), różnice religijne (Irlandczycy - katolicyzm, ...