Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 12 znalezionych pozycji.

atmosfera

atmosfera - otaczająca Ziemię, stosunkowo cienka warstwa mieszaniny pozbawionych zapachu, smaku i zabarwienia gazów (powietrze) i pyłów. W obrębie a. wyróżnia się wiele koncentrycznych warstw charakteryzujących ...

Powstawanie gleby

Powierzchniowa część litosfery, atmosfera oraz prawie cała hydrosfera stały się siedliskiem życia na naszej planecie. Organizmy pod wpływem czynników biologicznych także zróżnicowanych warunków geograficznych ...

Dzieje Ziemi

... się w Górach Sowich. W prekambrze kształtowała się atmosfera i prawdopodobnie padały już pierwsze deszcze. Istnieją dowody występowania pierwszych zlodowaceń i zmienności klimatu. Pierwotnymi formami ...

Budowa wnętrza Ziemi

Współcześnie spośród komponentów naszej planety bardziej znana człowiekowi jest atmosfera, czy hydrosfera niż część Ziemi na której on żyje, czyli litosfera. Jest to najbardziej sztywna powłoka kuli ziemskiej ...

Bilans cieplny Ziemi

... a atmosferą. Promieniowanie słoneczne, przechodząc przez atmosferę, ulega osłabieniu: 17 % ulega pochłanianiu, w tym 3 % przez chmury, 20 %, ulega odbiciu od chmur, natomiast 6 % kieruje się w przestrzeń ...

Planety w Układzie Słonecznym

... częściowo wodą oraz lodem. W ich budowie wewnętrznej wyróżnia się jądro zbudowane głównie z metali oraz płaszcz i skorupę. Otacza je atmosfera - w stanie szczątkowym na Merkurym, rzadka na Marsie, a najgęstsza ...

Ziemia w Układzie Słonecznym

... h znajdujących się bezpośrednio nad jądrem. Atmosfera słoneczna składa się z kilku warstw. Pierwszą z nich jest fotosfera. Jest to widzialna, powierzchniowa warstwa gwiazdy, która emituje fale w posta ...

Geografia jako nauka

... , hydrosfera, czyli powłoka wodna, atmosfera, czyli powłoka gazowa, oraz biosfera, czyli ogół żywych organizmów żyjących na powierzchni Ziemi. Najbardziej zewnętrzna część litosfery, w której odbywa s ...

Ciśnienie atmosferyczne

Atmosfera swoją masą wywiera pewien nacisk na powierzchnię Ziemi. Ciężar ten nazywa się ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie atmosferyczne jest to nacisk wywiera słup powietrza znajdujący się nad jednostką ...

Budowa atmosfery

... dużą prędkością cząsteczek gazów. Egzosfera jest uważana za strefę przejściową pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną. Głównymi składnikami warstwy tej są wodór i tlen. Egzosferę cechuje bardo mała ...

Skład atmosfery

Naszą planetę otacza powłoka gazowa, którą nazwano atmosferą. Tworzy ją między innymi powietrze, którym oddychamy i które stanowi osłonę przed zabójczym promieniowaniem docierającym z przestrzeni kosmicznej. ...

Obieg wody w przyrodzie

... tylko niewielka jej część krąży w sferze krajobrazowej i tworzy tzw. obieg wody w przyrodzie. Pewna ilość wody krąży stale pomiędzy atmosferą, hydrosferą a litosferą, przenosząc się z jednego środowiska ...