Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

<span class="highlight">astenosfera</span> &#160;...

astenosfera - warstwa w górnej cz. płaszcza Ziemi o śr. grubości ok. 100 km, wy-stępująca na zmiennej głębokości 50-350 km (Rys. 2), bezpośrednio poniżej skorupy ziemskiej. A. charakteryzuje się ...

Ruchy lądotwórcze

... i astenosferą.   Ruchy epejrogeniczne są to powolne, długotrwałe ruchy powodujące wydźwignięcie lądu, bądź obniżenie dna oceanicznego. Ruchy te nie są zauważalne, gdyż podnoszenie, bądź ...

Budowa wnętrza Ziemi

... minerałów (krzemianów żelaza i magnezu). W płaszczu górnym na głębokości poniżej 80—100 km występuje astenosfera. Jest to warstwa odznaczająca się dużą plastycznością przy długotrwałych naciskach, ...