Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: Jedna znaleziona pozycja.

Ruchy górotwórcze

... warstw skalnych zgromadzonych w tych zagłębieniach. Pod wpływem bocznych nacisków na poziome warstwy skalne tworzą się fałdy. Wyniesiona część fałdu nazywa się antykliną (siodłem), natomiast wgięta ...