Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 12 znalezionych pozycji.

Klimat w Afryce

... się od 20°N do 15-20°S. Średnia miesięczna i roczna temperatura powietrza przekracza w tej strefie 20°C, a roczna amplituda tempera-tury dochodzi do 50 w pasie równikowym i wzrasta wraz z szerokością geograficzną ...

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

... roślinna. Rzeźbotwórcza działalność wiatru ograniczona jest do obszarów położonych w klimacie suchym o wysokich dobowych i rocznych amplitudach temperatury powietrza. Procesy eoliczne zachodzą intensywnie ...

Niszcząca i budująca działalność morza

... wód morskich obejmuje wybrzeże, czyli pas graniczny morza i lądu. Czynnikami rzeźbotwórczymi mogą być: fale, lokalne prądy morskie, pływy o dużych amplitudach, rzeki wpadające do morza (np. transport ...

Typy wybrzeży morskich w Europie

... za­chodniej części Półwyspu Apenińskiego, na południe od ujścia rzeki Arno aż po Zatokę Gaeta. Duża amplituda pływów morskich u wybrzeży nizinnych sprzyja powstaniu wybrze­ży wattowych (lidowo-lagunowych), ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... jest na parowanie roślin i gleby. Przebieg temperatury w ciągu roku jest bardzo wyrównany. Roczna amplituda temperatury powietrza nie przekracza 2,5°C. Kąt padania promieni słonecznych praktycznie nie ...

Fauna mórz i oceanów

... środowisku morskim są inne niż na lądzie. Amplituda temperatury wody jest mniejsza od 2 do 30°, co należy uważać za cechę korzystną dla życia. Mała rozpiętość termiczna w porównaniu z lądami nie naraża ...

Produkcja używek na świecie

... zmielonych nasion kakaowca (drzewa kakaowego). Kakaowiec jest typowym drzewem klimatu okołorównikowego gorącego i bardzo wilgotnego, o małych amplitudach rocznych i dobowych temperatur. Ojczyzną jego jest ...

Pływy morskie

... Fundy na atlantyckim wybrzeżu Kanady. W morzach zamkniętych pływy osiągają zaledwie kilka do kilkunastu cm wysokości. Przypływy i odpływy W południowym Bałtyku ich amplituda nie przekracza 5 cm. ...

Temperatura powietrza na Ziemi

...  Dobowa amplituda temperatury powietrza to różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością temperatury w ciągu doby. Dobowe amplitudy temperatury powietrza najmniejsze są w strefie równikowej i w wysokich ...

Ciśnienie atmosferyczne

... wysokiego ciśnienia charakteryzują się wysokimi dobowymi amplitudami powietrza. Ciepłe powietrze znajdujące się przy powierzchni Ziemi nie wznosi się wysoko. To powstrzymuje proces tworzenia się wysokich ...

Wilgotność powietrza

... popołudniowych. Najwyższe wartości prężności pary wodnej odnotowuje się w lecie, natomiast najniższe w zimie. Roczna amplituda prężności wzrasta wraz z roczną amplitudą temperatury. Rozkład prężności pary ...

Temperatura powietrza w Polsce

... klimatu. Z tego powodu do obszarów najchłodniejszych na Niżu Polskim należy północno- wschodnia część kraju. Średnia roczna amplituda temperatury (różnica pomiędzy najcieplejszym, a najchłodniejszym miesiącem ...