Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 11 znalezionych pozycji.

Gleby w Afryce

... wytworzyły się wertisole, a lokalnie (Kotlina Środkowego Nigru) gleby glejowe i gleby aluwialne. Pustynie i półpustynie (Sahara, Namib, Kalahari) częściej zajęte są przez pokrywy piasków (ergi), żwirów ...

Półwysep Indochiński

... i południowej części Półwyspu Indochińskiego. Aluwialne niziny towarzyszą również dolnym biegom wielkich rzek: Irawadi, Menamu, Saluinu i Mekongu. Rzeźba półwyspu jest przeważnie młoda, co wiąże się z ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... materiał. Utwory osadzane przez rzekę na jej dnie, bądź na brzegach nazywane są aluwiami. W korycie rzecznym gromadzi się zwykle materiał gruboziarnisty, tworząc podłużne nasypy czasem wielometrowej ...

Jeziora w Azji

... są to starorzecza, jeziora boczne, związane z rzekami przeciążonymi aluwiami, np. w dolinie Jangcy jeziora deltowe, np. w delcie Selengi uchodzącej do jeziora Bajkał, w delcie Mekongu, Irawadi, Gangesu ...

Gleby w Ameryce Południowej

... się zbielicowane żółtoziemy. Gleby te z reguły są bardzo silnie kwaśnie i ubogie w próchnicę. W szerokiej dolinie Amazonki i dolinach jej dopływów rozwinęły się gleby aluwialne. Gleby w Ameryce Południowej ...

Geografia Europy Północnej

... ołudniowym zachodzie wyspy. Są to przeważ­nie sandry. Wybrzeża wyspy są zróżnicowane-na południu płaskie, aluwialne-współcześ­nie narastające sandry lodowców Myrdals i Vatna. Pozostałe wybrzeża są wysokie, fi ...

Wyżyna Abisyńska

... Adeńskiej. Natomiast ku południowemu wschodowi opada łagodnie, przechodząc w wąski pas nadmorskiej, w większości aluwialnej, niziny Benadir (Niziny Somalijskiej). Między Wyżyną Abisyńską i Somalijską ...

Kotlina Konga

... równinę budują plejstoceńskie i holoceńskie aluwia rzeczne i osady jezior­ne. Wyższy poziom dna kotliny, w znacznej części także aluwialny, znajduje się na wysoko­ści 500-1000 m n.p.m. Od Oceanu Atlantyckiego ...

Piętra roślinne w górach

... rzecznych na skutek osadzania substancji organicznych i ilastych podczas wylewów rzek tworzą się gleby aluwialne (mady). Wody powodziowe nie dopuszczają do ich zakwaszenia, więc mady są glebami bardzo ...

Osadnictwo na świecie

... powstawały w miejscach, gdzie gleby były najbardziej żyzne. Klasycznym przykładem mogą być doliny aluwialne rzek, głównie ich dolne odcinki, a zwłasz­cza rejony ujść przeważnie delt (np. delta Nilu w Egipcie, ...

Gleby w Polsce

... ok. 5 % powierzchni Polski. Występują one na terasach zalewowych w dolinach rzek. Największy kompleks tych gleb znajduje się w delcie Wisły na Żuławach. Skałami macierzystymi tych gleb są aluwia rzeczne. ...