Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 7 znalezionych pozycji.

Antarktyda

... południowej w centrum obszaru nazywanego Antarktyką, obejmującego lodowy kontynent oraz przylegające, południowe akweny oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego z nielicznymi wyspami, nazywane ...

Klimat w Australii

Podstawowe cechy klimatu Australii determinuje położenie kontynentu w zwrotnikowych i podzwrotnikowych szerokościach geograficznych, pośród rozległych akwenów (Ocean Indyjski, Ocean Spokojny), a także ...

Położenie geograficzne Europy

... i oddziela od Ameryki Północnej, Ocean Atlantycki. Wyodrębniającymi się akwena­mi są tam szelfowe Morze Barentsa (średnia głębokość 229 m), z małym i płytkim (średnio 49 m) Morzem Białym oraz głębokie ...

Fauna mórz i oceanów

... uległy zniszczeniu, wielu akwenom grozi przełowienie. Z drugiej strony w strefie przybrzeżnej stosuje się uprawy mórz (marikultury), prowadzi się sztuczne hodowle glonów, małży, krewetek. Szczególnie rozwinięte ...

Rybołóstwo na świecie

... tam, gdzie wody prądu ciepłego dostają się do mórz chłodnych lub wody prądu zimnego do mórz ciepłych. Bogate w ryby obszary to przede wszystkim płytkie akweny nad szelfem, głównie w strefie umiarkowanej. ...

Prądy morskie

... przez siłę Coriolisa i rozkład lądów. O tym, czy konkretny prąd jest zimny czy ciepły nie decyduje temperatura wody niesionej, lecz względność temperatury wody w prądzie i wodzie danego akwenu. Kierunki ...

Rodzaje pustyń

... obszarów w środkowej części dużych kontynentów, gdzie nie docierają wilgotne masy powietrza, znad akwenów morskich i oceanicznych, występowanie obszarów położonych w cieniu opadowym wysokich łańcuchów ...