Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... erozja wsteczna nie odgrywa dużej roli, przeważa natomiast erozja boczna, transport i akumulacja. Jeśli zmiany ilości wody rzecznej są znaczne, to także zmienia się ilość transportowanego przez nią materiału. ...

akumulacja

akumulacja - (1) ogólny termin określający gromadzenie się osadów na powierzchni Ziemi i na dnach zbiorników morskich i oceanicznych. Przeciwieństwem a. jest denudacja. (2) W glacjologii przyrost ...

Powstawanie gleby

... mineralnych i organicznych. W wyniku wielokrotnie powtarzającego się procesu wymiany materii między glebą a roślinnością, następuje akumulacja próchnicy w przypowierzchniowej warstwie gleby. Pokrywa ...

Budowa geologiczna Polski

... spowodowały wytworzenie się pokryw bazaltowych na Pogórzu Izerskim i Kaczawskim. W środkowej Polsce powstało rozległe obniżenie, w którym odbywała się akumulacja osadów. W miocenie (młodszym trzeciorzędzie) ...