Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

Niszcząca i budująca działalność morza

Woda morska oddziałuje w sposób niszczący (abrazja) lub budujący na wybrzeża morskie. Wybrzeża morskie to obszary styku powierzchni lądowych z powierzchniami morskimi, bądź oceanicznymi. Działalność niszcząca ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... koryta przez głazy wleczone po nim. Działalność taka nazywana jest także abrazją rzeczną. Krawędzie wleczonych głazów zaokrąglają się i w ten sposób powstają różnej wielkości otoczaki. W miarę zmniejszania ...

abrazja

abrazja - ścieranie powierzchni wychodni skalnych i pojedynczych okruchów wskutek tarcia i wzajemnych uderzeń o siebie w trakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód lodowcowy. ...