Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Rozwój ludności w Azji

...  aktywizacji gospodarczej tego regionu, której ważnym elementem było oddanie do użytku w 1905 ostatniego odcinka magistrali transsyberyjskiej. Systematycznej dobrowolnej kolonizacji rolniczej oraz rozwojow ...

Organizacje międzynarodowe

... Unii Europejskiej (d. Rada Ministrów), z siedzibą w Brukseli, podstawowy organ decyzyjny i legislacyjny. Wchodzą do niej ministrowie (po jednym przedstawicielu) państw członkowskich; Komisja Europejska ...

Koleje w Polsce

... zaboru rosyjskiego trwała budowa nowych linii magistralnych. Powstały wówczas połączenia głównych miast różnych zaborów (Warszawa-Poznań i Warszawa-Kraków) oraz linia łącząca Górny Śląsk z Wielkopolską ...

Transport przesyłowy na świecie

... 86 tys. km rurociągów naftowych, z czego na Rosję przypada 65 tys. km. W Stanach Zjednoczonych szybka rozbudowa sieci magistralnych rurociągów naftowych nastąpiła w czterdziestoleciu po I wojnie światowej. ...

Transport lądowy

... Gospodarczej dla Afryki rozpoczęto realizację w latach osiemdziesiątych XX w. pięciu projektów transafrykańskich magistrali : Mombasa (Kenia)-Lagos (Nigeria), Dakar (Senegal)-Ndżamena (Czad), Lagos (Nigeria)-Nuakszott ...

Transport lądowy

... rozwinięta. Z inicjatywy Komisji Gospodarczej dla Afryki rozpoczęto realizację w latach osiemdziesiątych XX w. pięciu projektów transafrykańskich magistrali : Mombasa (Kenia)-Lagos (Nigeria), Dakar (Senegal)-Ndżamena ...

Przemysł energetyczny Polski

... a jednocześnie korzystnych warunkach wodnych. Poza rejonem Śląska, gdzie znajdują się takie elektrownie jak: Rybnik, Jaworzno, Łagisza, Siersza, Łaziska, Opole, czy Blachownia, do największych w Polsce ...

Źródła informacji geograficznej

... satelitarne i pomiary geodezyjne, jak również potrzeba szybkiego przetwarzania tej wiedzy i jej dystrybucji legły u podstaw powstania i rozwoju GIS-u (Géographie Information System) czyli Systemu Informacji ...